Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
5
6
7
8
9

Algprognos: Risken för blomning av blågrönalger i Finlands havsområden ställvis avsevärd
Pressmeddelande | Publicerad: 05-06-2015

Enligt prognosen av Finlands miljöcentrals (SYKE) havscentrum är risken för att anhopningar av blågrönalger ska bildas i Finlands havsområden i år avsevärd i hela västra Finska viken, i södra delen av......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algprognos: Risken för blomning av blågrönalger i Finlands havsområden ställvis avsevärd
Aktuellt > Algöversikter > Riskbedömning av blägrönalgblomningar > Algprognos: Risken för blomning av blågrönalger i Finlands havsområden ställvis avsevärd
Aktuellt > Pressmeddelanden > Algprognos: Risken för blomning av blågrönalger i Finlands havsområden ställvis avsevärd
Forskning & utveckling > Vatten > Algprognos: Risken för blomning av blågrönalger i Finlands havsområden ställvis avsevärd
Riksomfattande algöversikt 4.6.2015: Blågrönalgsituationen är lugn i insjöarna och havsområdena
Pressmeddelande | Publicerad: 04-06-2015

Blågrönalgsituationen är normal för årstiden. Havsområdena är fria från algblomningar och endast ett fåtal mindre observationer av blågrönalger har gjorts i insjöarna....

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 4.6.2015: Blågrönalgsituationen är lugn i insjöarna och havsområdena
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 4.6.2015: Blågrönalgsituationen är lugn i insjöarna och havsområdena
R/V Aranda väjde för rysk ubåt igår
Pressmeddelande | Publicerad: 22-04-2015

Forskningsfartyget R/V Aranda, som ägs av Finlands miljöcentral, gjorde igår en undanmanöver för en rysk ubåt på begäran av den ryska flottan på internationellt vatten öster om Gotland igår. Situation......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Pressmeddelanden > R/V Aranda väjde för rysk ubåt igår
Forskning & utveckling > Vatten > R/V Aranda väjde för rysk ubåt igår
Forskningsfartyget Aranda övergår till biobränsle – för uppvärmning används redan bioolja tillverkad av återvunna råvaror
Pressmeddelande | Publicerad: 01-04-2015

Havsforskningsfartyget Arandas kolbelastning minskar märkbart när fartyget börjar använda inhemsk bioolja tillverkad av biprodukter från livsmedelsindustrin såsom använd vegetabilisk olja och fiskrens......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Pressmeddelanden > Forskningsfartyget Aranda övergår till biobränsle – för uppvärmning används redan bioolja tillverkad av återvunna råvaror
Forskning & utveckling > Vatten > Forskningsfartyget Aranda övergår till biobränsle – för uppvärmning används redan bioolja tillverkad av återvunna råvaror
Under oljebekämpningsövningen Kemi Arctic 2015 testas tung utrustning
Pressmeddelande | Publicerad: 24-03-2015

Under oljebekämpningsövningen Kemi Arctic 2015 som den 25 mars hålls till havs utanför Kemi testar man mekanisk oljebekämpning och fjärrkartläggning i arktiska förhållanden. I övningen som ordnas av S......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Pressmeddelanden > Under oljebekämpningsövningen Kemi Arctic 2015 testas tung utrustning
Forskning & utveckling > Vatten > Under oljebekämpningsövningen Kemi Arctic 2015 testas tung utrustning
Arandas forskningsresa på Östersjön: saltpulsen framskrider i södra Östersjön, Finska vikens och Bottenhavets fosforhalt högre än förra vintern
Pressmeddelande | Publicerad: 13-02-2015

Tyngdpunkten i Arandas observationsresa denna vinter låg i uppföljningen av saltpulsen som strömmade in i Östersjön under årsskiftet. Pulsen har tillsvidare framskridit en sträcka på c. 200 km i södra......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Pressmeddelanden > Arandas forskningsresa på Östersjön: saltpulsen framskrider i södra Östersjön, Finska vikens och Bottenhavets fosforhalt högre än förra vintern
Forskning & utveckling > Vatten > Arandas forskningsresa på Östersjön: saltpulsen framskrider i södra Östersjön, Finska vikens och Bottenhavets fosforhalt högre än förra vintern
Syreläget i Östersjöns huvudbassäng har förbättrats, i det finska havsområdets östra del i Finska viken är algmängderna de lägsta på 2000-talet
Pressmeddelande | Publicerad: 11-09-2014

Syreläget i den södra och centrala delen av Östersjöns huvudbassäng har förbättrats, men i de djupa bottnarna på öppna havet i Finska viken har syreläget fortsatt att försvagas sedan början av sommare......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Pressmeddelanden > Syreläget i Östersjöns huvudbassäng har förbättrats, i det finska havsområdets östra del i Finska viken är algmängderna de lägsta på 2000-talet
Forskning & utveckling > Vatten > Syreläget i Östersjöns huvudbassäng har förbättrats, i det finska havsområdets östra del i Finska viken är algmängderna de lägsta på 2000-talet
Riksomfattande algsammandrag 2014: I de sydvästra havsområdena förekom exceptionellt kraftiga blomningar av blågrönalger, i insjöarna var algsommaren lugn
Pressmeddelande | Publicerad: 04-09-2014

I de sydvästra havsområdena förekom mycket omfattande ytansamlingar av blågrönalger i juli-augusti. Näringsämnena som den föregående höstens och vinterns stormar lyft till ytan och den mycket varma pe......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Blågrönalgsammandrag > Riksomfattande algsammandrag 2014: I de sydvästra havsområdena förekom exceptionellt kraftiga blomningar av blågrönalger, i insjöarna var algsommaren lugn
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algsammandrag 2014: I de sydvästra havsområdena förekom exceptionellt kraftiga blomningar av blågrönalger, i insjöarna var algsommaren lugn
Riksomfattande algöversikt 28.8.2014: Blågrönalgerna blivit rikligare i insjöarna, i havsområden är de omfattande algblomningarna över
Pressmeddelande | Publicerad: 28-08-2014

I insjöarna har observerats mera rikliga blomningar av blågrönalger än förra veckan, men algmängderna har trots det varit små för tidpunkten. Uppblandningen tack vare att vattnet blivit svalare och v......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 28.8.2014: Blågrönalgerna blivit rikligare i insjöarna, i havsområden är de omfattande algblomningarna över
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 28.8.2014: Blågrönalgerna blivit rikligare i insjöarna, i havsområden är de omfattande algblomningarna över
Riksomfattande algöversikt 21.8.2014: Blågrönalgsituationen har lugnat ner sig i havsområdena, i insjöarna mindre blomningar av blågrönalger än genomsnittet
Pressmeddelande | Publicerad: 21-08-2014

Ytansamlingarna av blågrönalger i de öppna havsområdena har upplösts i och med det svalare vädret. I kustområdena har observationer av blomningar av blågrönalger däremot fortfarande gjorts. I insjöarn......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 21.8.2014: Blågrönalgsituationen har lugnat ner sig i havsområdena, i insjöarna mindre blomningar av blågrönalger än genomsnittet
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 21.8.2014: Blågrönalgsituationen har lugnat ner sig i havsområdena, i insjöarna mindre blomningar av blågrönalger än genomsnittet
Riksomfattande algöversikt 14.8.2014: Blomningarna av blågrönalger har minskat i insjöarna och havsområdena
Pressmeddelande | Publicerad: 14-08-2014

Algläget håller på att bli lugnare både i havsområdena och insjöarna. I de öppna havsområdena har inte längre observerats omfattande ytansamlingar av blågrönalger, men mindre algblomningar förekommer ......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 14.8.2014: Blomningarna av blågrönalger har minskat i insjöarna och havsområdena
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 14.8.2014: Blomningarna av blågrönalger har minskat i insjöarna och havsområdena
Riksomfattande algöversikt 7.8.2014: I de sydvästra öppna havsområdena förekommer fortfarande ytansamlingar av blågrönalger - i insjöarna är läget lugnare
Pressmeddelande | Publicerad: 07-08-2014

I södra Skärgårdshavet och i norra delen av Östersjöns huvudbassäng förekommer fortfarande omfattande ansamlingar av blågrönalger. I kustområdena har mängden blågrönalger däremot minskat under det nor......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 7.8.2014: I de sydvästra öppna havsområdena förekommer fortfarande ytansamlingar av blågrönalger - i insjöarna är läget lugnare
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 7.8.2014: I de sydvästra öppna havsområdena förekommer fortfarande ytansamlingar av blågrönalger - i insjöarna är läget lugnare
Riksomfattande algöversikt 31.7.2014:Ansamlingar av blågrönalger i de sydvästra havsområdena, i insjöarna är läget typiskt för sommaren
Pressmeddelande | Publicerad: 31-07-2014

I Finlands sydvästra havsområden förekommer det fortfarande rikligt med ansamlingar av blågrönalger. I insjöarna är mängden alger däremot normal för årstiden. I sjöarna har några rikliga blomningar ob......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 31.7.2014:Ansamlingar av blågrönalger i de sydvästra havsområdena, i insjöarna är läget typiskt för sommaren
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 31.7.2014:Ansamlingar av blågrönalger i de sydvästra havsområdena, i insjöarna är läget typiskt för sommaren
SYKEs havscentrum samlar in manetobservationer även i år
Pressmeddelande | Publicerad: 31-07-2014

SYKEs havscentrum samlar nu för femte året i rad in allmänhetens observationer av maneter i Östersjön, både på öppna havet och vid kusten. Manetobservationerna kan rapporteras med en blankett på webbp......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Pressmeddelanden > SYKEs havscentrum samlar in manetobservationer även i år
Forskning & utveckling > Vatten > SYKEs havscentrum samlar in manetobservationer även i år
Riksomfattande algöversikt 24.7.2014: I havsområdena rikligt med blågrönalger, i insjöarna har algblomningarna ökat något
Pressmeddelande | Publicerad: 24-07-2014

I de sydvästra havsområdena förekommer det mycket rikligt med blomningar av blågrönalger. Omfattande blomningar av blågrönalger har observerats i södra Skärgårdshavet, västra Finska viken och norra de......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 24.7.2014: I havsområdena rikligt med blågrönalger, i insjöarna har algblomningarna ökat något
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 24.7.2014: I havsområdena rikligt med blågrönalger, i insjöarna har algblomningarna ökat något
Riksomfattande algöversikt 17.7.2014: Blågrönalgsituationen har lugnat ner sig i insjöarna och öppna havsområdena
Pressmeddelande | Publicerad: 17-07-2014

Blomningarna av blågrönalger har minskat i insjöarna sedan förra veckan. Algobservationerna är färre än genomsnittet för denna tid på året, fastän några enstaka rikliga blomningar har observerats. Rik......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 17.7.2014: Blågrönalgsituationen har lugnat ner sig i insjöarna och öppna havsområdena
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 17.7.2014: Blågrönalgsituationen har lugnat ner sig i insjöarna och öppna havsområdena
Riksomfattande algöversikt 10.7.2014: Rikligt med blomningar av blågrönalger för tidpunkten
Pressmeddelande | Publicerad: 10-07-2014

Det förekommer mer blomningar av blågrönalger än normalt för tidpunkten både i insjöarna och havsområdena. Vädret som har blivit snabbt varmare har ökat blomningarna. I havsområdena har man observerat......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 10.7.2014: Rikligt med blomningar av blågrönalger för tidpunkten
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 10.7.2014: Rikligt med blomningar av blågrönalger för tidpunkten
Riksomfattande algöversikt 3.7.2014: Blomningarna av blågrönalger ökar småningom
Pressmeddelande | Publicerad: 03-07-2014

Blomningarna av blågrönalger har ökat både i sjöarna och havet, men är fortfarande för tidpunkten få. I insjöarna har det funnits rikliga blomningar vid endast fyra observationsplatser. I havsområdena......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 3.7.2014: Blomningarna av blågrönalger ökar småningom
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 3.7.2014: Blomningarna av blågrönalger ökar småningom
Riksomfattande algöversikt 26.6.2014: Blågrönalgsblomningarna få
Pressmeddelande | Publicerad: 26-06-2014

Blomningarna av blågrönalger är fortfarande få i insjöarna och havsområdena. Rikliga blomningar har observerats under veckan endast på ett par observationsplatser i insjöarna. Vattentemperaturen som v......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 26.6.2014: Blågrönalgsblomningarna få
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 26.6.2014: Blågrönalgsblomningarna få
Riksomfattande algöversikt 19.6.2014: Som en följd av det svala vädret är algläget lugnt
Pressmeddelande | Publicerad: 19-06-2014

Det svala vädret och de kraftiga vindarna har förhindrat bildningen av blågrönalgsblomningar i havsområdena och sjöarna. Medborgarnas möjligheter att göra observationer av algläget blir större när Me......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 19.6.2014: Som en följd av det svala vädret är algläget lugnt
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 19.6.2014: Som en följd av det svala vädret är algläget lugnt

Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
5
6
7
8
9