Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
1
2
3

Forskningsfartyget Aranda
Innehållssidå | Publicerad: 03-01-2023

  Forskningsfartyget Aranda Aranda är ett modernt isförstärkt forskningsfartyg. Fartyget planerades för forskning huvudsakligen inom östersjöområdet, men kan i princip sättas in...

Tjänster > Forskningsfartyget Aranda
Syreläget i Östersjöns huvudbassäng har förbättrats, i det finska havsområdets östra del i Finska viken är algmängderna de lägsta på 2000-talet
Pressmeddelande | Publicerad: 11-09-2014

Syreläget i den södra och centrala delen av Östersjöns huvudbassäng har förbättrats, men i de djupa bottnarna på öppna havet i Finska viken har syreläget fortsatt att försvagas sedan början av sommare......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Pressmeddelanden > Syreläget i Östersjöns huvudbassäng har förbättrats, i det finska havsområdets östra del i Finska viken är algmängderna de lägsta på 2000-talet
Forskning & utveckling > Vatten > Syreläget i Östersjöns huvudbassäng har förbättrats, i det finska havsområdets östra del i Finska viken är algmängderna de lägsta på 2000-talet
Fisken får dra åt svångremmen – födan minskar
Pressmeddelande | Publicerad: 13-06-2013

Fiskens föda har minskat i norra Östersjön under de senast 30 åren. ”Den mängd energi som finns tillgänglig för djur som äter plankton har minskat sedan 1970-talet. Det beror främst på att mikro......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Pressmeddelanden > Fisken får dra åt svångremmen – födan minskar
Forskning & utveckling > Vatten > Fisken får dra åt svångremmen – födan minskar
Algöversikter
Innehållssidå | Publicerad: 18-09-2023

Riksomfattande blågrönalgöversikter publiceras en gång i veckan (torsdag) från juni till slutet av augusti. Uppgifterna grundar sig på data som miljömyndigheterna insamlat. De närings-, trafik- och m...

Aktuellt > Algöversikter

Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
1
2
3