Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
2
3
4
5
6
7

Ovanligt stora och enhetliga ytansamlingar av blågrönalger i de västra havsområdena
Pressmeddelande | Publicerad: 21-07-2014

Ovanligt stora ytansamlingar av blågrönalger har bildats under helgen i västra Finska viken, Skärgårdshavet och i den nordöstra delen av Egentliga Östersjön. Flak av blågrönalger, som observerats av g......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Pressmeddelanden > Ovanligt stora och enhetliga ytansamlingar av blågrönalger i de västra havsområdena
Forskning & utveckling > Vatten > Ovanligt stora och enhetliga ytansamlingar av blågrönalger i de västra havsområdena
Vatten som trängt in från Östersjöns huvudbassäng har försämrat syretillståndet i västra Finska viken
Pressmeddelande | Publicerad: 17-07-2014

Forskningsfartyget Aranda som hör till Finlands miljöcentral (SYKE) gjorde i maj-juni två forskningsexpeditioner i Finska viken, Bottniska viken och Östersjöns huvudbassäng. I nordöstra delen av huvud......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Pressmeddelanden > Vatten som trängt in från Östersjöns huvudbassäng har försämrat syretillståndet i västra Finska viken
Forskning & utveckling > Vatten > Vatten som trängt in från Östersjöns huvudbassäng har försämrat syretillståndet i västra Finska viken
Klimatförändringen ökar översvämningsrisker – rekommendationer för lägsta bygghöjder har uppdaterats
Pressmeddelande | Publicerad: 11-06-2014

Rekommendationerna för lägsta bygghöjder förblir stort sett oförändrade i den nu utgivna guiden. Förra gången uppdaterades rekommendationerna år 1999. Syftet med guiden är att minska skador på byggnad......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Pressmeddelanden > Klimatförändringen ökar översvämningsrisker – rekommendationer för lägsta bygghöjder har uppdaterats
Forskning & utveckling > Byggda miljön > Klimatförändringen ökar översvämningsrisker – rekommendationer för lägsta bygghöjder har uppdaterats
Forskning & utveckling > Vatten > Klimatförändringen ökar översvämningsrisker – rekommendationer för lägsta bygghöjder har uppdaterats
Rekommendationer för att följa upp och bekämpa invasiva främmande arter
Pressmeddelande | Publicerad: 04-06-2014

SYKE och Jord- och skogsbruksministeriet Ett ovanligt brett för sju instanser gemensamt forskningsprojekt har studerat hur invasiva främmande arter har brett ut sig och vilka sätt det finns a......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Pressmeddelanden > Rekommendationer för att följa upp och bekämpa invasiva främmande arter
Forskning & utveckling > Natur > Rekommendationer för att följa upp och bekämpa invasiva främmande arter
Forskning & utveckling > Vatten > Rekommendationer för att följa upp och bekämpa invasiva främmande arter
Ny havsforskningsstation till Utö
Pressmeddelande | Publicerad: 29-04-2014

På Utö färdigställs snart en unik havsforskningsstation, som kommer att producera aktuell forskningsinformation om havet både under och vid ytan samt om luften året och dygnet runt. Stationen verkstäl......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Pressmeddelanden > Ny havsforskningsstation till Utö
Forskning & utveckling > Vatten > Ny havsforskningsstation till Utö
Avhandling om dåligt kända kammaneter i Östersjön och det arktiska området
Pressmeddelande | Publicerad: 08-04-2014

Kammaneterna, som hör till världens äldsta djur och har levat i haven under miljoner år, har bevarat sin hemlighet intill dessa dagar. Forskaren Sanna Majaneva har i sin avhandling, som granskas på fr......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Pressmeddelanden > Avhandling om dåligt kända kammaneter i Östersjön och det arktiska området
Avhandling om dåligt kända kammaneter i Östersjön och det arktiska området
Forskning & utveckling > Vatten > Avhandling om dåligt kända kammaneter i Östersjön och det arktiska området
Aranda undersökte hela Östersjön: syretillståndet fortfarande dåligt, de ytliga fosforhalterna förhöjda i Bottenhavet och Egentliga Östersjön
Pressmeddelande | Publicerad: 12-03-2014

SYKE och SMHI informerar Finlands miljöcentrals (SYKE) havsforskningsfartyg Aranda har under början av år 2014 undersökt Östersjöns tillstånd på ett större område jämfört med tidigare vintrar. Samarb......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Pressmeddelanden > Aranda undersökte hela Östersjön: syretillståndet fortfarande dåligt, de ytliga fosforhalterna förhöjda i Bottenhavet och Egentliga Östersjön
Forskning & utveckling > Vatten > Aranda undersökte hela Östersjön: syretillståndet fortfarande dåligt, de ytliga fosforhalterna förhöjda i Bottenhavet och Egentliga Östersjön
Balanserad ökning av storskarvstammen
Pressmeddelande | Publicerad: 30-07-2013

Sommaren 2013 räknades sammanlagt 18 580 skarvbon på Finlands havsområden, vilket är åtta procent fler än förra sommaren. Ett undantag utgjordes av den häckande stammen i Bottenhavet som minskade med ......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Pressmeddelanden > Balanserad ökning av storskarvstammen
Forskning & utveckling > Natur > Balanserad ökning av storskarvstammen
Resultaten från de polska vattenproven tyder på betydande fosforutsläpp från gipsbergen
Pressmeddelande | Publicerad: 17-07-2013

Polens och Finland miljöministrar kom i juni överens om att i samarbete mellan länderna reda ut gipsavfallsbergens möjliga fosforutsläpp. Proverna som togs i början av juli har nu analyserats. ...

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Pressmeddelanden > Resultaten från de polska vattenproven tyder på betydande fosforutsläpp från gipsbergen
Forskning & utveckling > Vatten > Resultaten från de polska vattenproven tyder på betydande fosforutsläpp från gipsbergen
SYKEs havscentrum samlar in manetobservationer även i år
Pressmeddelande | Publicerad: 16-07-2013

SYKEs havscentrum samlar nu för fjärde året i rad in allmänhetens observationer av maneter i Östersjön, både på öppna havet och vid kusten. Manetobservationerna kan rapporteras med en blankett på webb......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Pressmeddelanden > SYKEs havscentrum samlar in manetobservationer även i år
Forskning & utveckling > Vatten > SYKEs havscentrum samlar in manetobservationer även i år
Fisken får dra åt svångremmen – födan minskar
Pressmeddelande | Publicerad: 13-06-2013

Fiskens föda har minskat i norra Östersjön under de senast 30 åren. ”Den mängd energi som finns tillgänglig för djur som äter plankton har minskat sedan 1970-talet. Det beror främst på att mikro......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Pressmeddelanden > Fisken får dra åt svångremmen – födan minskar
Forskning & utveckling > Vatten > Fisken får dra åt svångremmen – födan minskar
Estland och Finland övar oljebekämpning utanför Paldiski i Estland
Pressmeddelande | Publicerad: 29-05-2013

Estlands och Finlands gemensamma oljebekämpningsövning hålls den 29 maj 2013 i havsområdet utanför Paldiski. I övningen Puhas Meri 2013, som arrangerats av esterna, testas bl.a. alarmsystem, olika upp......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Pressmeddelanden > Estland och Finland övar oljebekämpning utanför Paldiski i Estland
Forskning & utveckling > Vatten > Estland och Finland övar oljebekämpning utanför Paldiski i Estland
Slut med svepskäl för att uppskjuta skyddet av Östersjön
Pressmeddelande | Publicerad: 14-03-2013

Finlands Miljöcentral SYKE, MTT och BalticSTERN informerar Resultaten av BalticSTERN-forskningsnätverkets arbete om nytta och kostnader gällande skyddet av Östersjön publiceras i dag i alla lände......

Aktuellt > Pressmeddelanden > Slut med svepskäl för att uppskjuta skyddet av Östersjön

Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
2
3
4
5
6
7