Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
4
5
6
7
8
9
10
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar

Experter
Publicerad: 08-02-2016

Planerare   Kontaktuppgifter fornamn.efternamn@syke.fi   Finlands miljöcentral (Syke) Digitala tjänster Hantering av geospatial information ...

Experter
Publikationer
Publicerad: 08-02-2016

Finlands miljöcentrals resultat publiceras i olika slags inhemska och utländska publikationer, vetenskapliga serier, guideböcker, rapporter och facktidskrifter. Vi producerar publikationer även i sam...

Publikationer
Lediga arbetsplatser
Publicerad: 20-10-2015

Annonserna om lediga arbetsplatser listas automatiskt. Om listan är tom, finns det för tillfället inga lediga arbetsplatser.   ...

Syke Info > Syke som arbetsplats > Arbetsplatser > Lediga arbetsplatser
Sårbarhetsanalys för ekosystemtjänster och anpassning till klimatförändring (VACCIA
Publicerad: 09-10-2015

  Naturen förändras när klimatet förändras, det behövs anpassning Klimatförändringen håller på att bli en stor utmaning för människan. Naturen producerar många viktiga nyttighet...

Forskning & utveckling > Forsknings- och utvecklingsprojekt > Projekt > Sårbarhetsanalys för ekosystemtjänster och anpassning till klimatförändring (VACCIA
Nyhetsbrev
Publicerad: 04-09-2015

Finlands miljöcentral (Syke) publicerar flera nyhetsbrev. En del av nyhetsbreven ges ut i samarbete med andra organisationer. Nyhetsbrev (på finska)   ...

Aktuellt > Nyhetsbrev
Östersjöns realtida alguppföljning (Alg@line)
Publicerad: 03-07-2015

Eftersom planktonsamhällen är oregelbundet fördelade i vattenmassan ger en tät provtagning en mer verklig bild av havsekosystemets snabba tidsmässiga och spatiala förändringar. I Östersjön är ...

Forskning & utveckling > Forsknings- och utvecklingsprojekt > Projekt > Östersjöns realtida alguppföljning (Alg@line)
Utbildning och seminarier
Publicerad: 20-11-2014

Finlands miljöcentral (Syke) organiserar utbildnings- och rådplägningsdagar bland annat för ledningen av miljöministeriet, Närings-, trafik- och miljöcentralen och regionförvaltningsverk. Evenemang ä...

Tjänster > Utbildning och seminarier
Reaktiva barriärer vid behandling av förorenat grundvatten (RESET)
Publicerad: 01-10-2014

Genväg: http://www.syke.fi/projekt/reset Undersökningens målsättning Undersökningens målsättning var att framställa information och skapa nya lösningar för efterbehandling av svåra fall a...

Forskning & utveckling > Forsknings- och utvecklingsprojekt > Projekt > Reaktiva barriärer vid behandling av förorenat grundvatten (RESET)
miljo.fi
Publicerad: 17-12-2013

LINKIT SV > Ylälaidan linkit SV > miljo.fi
Kontaktuppgifter
Publicerad: 29-10-2013

Sykes telefon växel: 0295 251 000 E-post: fornamn.efternamn@syke.fi Syke:s besöks- och postadress och FO-nummer Ladugårdsbågen 11, 00790 Helsingfors FO-nummer: 0996189-5 R...

Syke Info > Kontaktuppgifter
ara.fi
Publicerad: 21-10-2013

LINKIT SV > Ylälaidan linkit SV > ara.fi
Personsökning
Publicerad: 21-10-2013

LINKIT SV > Ylälaidan linkit SV > Personsökning
Ge respons
Publicerad: 17-10-2013

LINKIT SV > Ylälaidan linkit SV > Ge respons
Kontaktuppgifter
Publicerad: 17-10-2013

LINKIT SV > Ylälaidan linkit SV > Kontaktuppgifter
ym.fi
Publicerad: 17-10-2013

LINKIT SV > Ylälaidan linkit SV > ym.fi
Rådgivande delegation
Publicerad: 06-05-2013

© Maija Airos Miljöministeriet har tillsatt delegationen för Finlands miljöcentral för mandatperioden 1 juni 2023–31 december 2026. Delegationen har till upp...

Syke Info > Organisationen > Rådgivande delegation
Tillstånd
Publicerad: 06-05-2013

Miljöförstörelse kan förebyggas bl.a. genom ett koncessionssystem som bygger på lagstiftningen. Miljötillstånd beviljas av regionförvaltningsverket (RFV). Tillstånden som Syke beviljar: ...

Tjänster > Tillstånd
Lorem ipsum (mallihanke) SV
Publicerad: 05-05-2013

Forskning & utveckling > Forsknings- och utvecklingsprojekt > Projekt > Lorem ipsum (mallihanke) SV
Publikationer
Publicerad: 03-05-2013

© Aki Reinimäki Temans resultat publiceras i olika slags inhemska och utländska publikationer, vetenskapliga serier, guideböcker, rapporter och facktidskrifter. Vi producerar publikatione...

Forskning & utveckling > Byggda miljön > Publikationer
Sociala medier
Publicerad: 02-05-2013

Facebook Sykes Facebook-profil erbjuder intressanta miljönyheter varje vardag. Sidans målgrupp är vanliga medborgare, så den är inriktad på att underhålla både med informativa och populära nyh...

Aktuellt > Sociala medier

Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
4
5
6
7
8
9
10
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar