Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
4
5
6
7
8
9
10
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar

Hydrologiska översikter
Publicerad: 27-08-2015

Den färskaste hydrologiska information finns alltid på adressen vesi.fi/sv/ Den sista månatliga hydrologiska översikten publicerades 3.1.2019. I fortsättningen kommer vi att publicera hydrolog...

Aktuellt > Hydrologiska översikter
Östersjöns realtida alguppföljning (Alg@line)
Publicerad: 03-07-2015

    Eftersom planktonsamhällen är oregelbundet fördelade i vattenmassan ger en tät provtagning en mer verklig bild av havsekosystemets snabba tidsmässiga och spatiala förän...

Forskning & utveckling > Forsknings- och utvecklingsprojekt > Projekt > Östersjöns realtida alguppföljning (Alg@line)
Finlands miljöcentral
Publicerad: 29-01-2015


Utbildning och seminarier
Publicerad: 20-11-2014

Finlands miljöcentral (Syke) organiserar utbildnings- och rådplägningsdagar bland annat för ledningen av miljöministeriet, Närings-, trafik- och miljöcentralen och regionförvaltningsverk. Evenemang ä...

Tjänster > Utbildning och seminarier
Reaktiva barriärer vid behandling av förorenat grundvatten (RESET)
Publicerad: 01-10-2014

Genväg: http://www.syke.fi/projekt/reset Undersökningens målsättning Undersökningens målsättning var att framställa information och skapa nya lösningar för efterbehandling av svåra fall a...

Forskning & utveckling > Forsknings- och utvecklingsprojekt > Projekt > Reaktiva barriärer vid behandling av förorenat grundvatten (RESET)
miljo.fi
Publicerad: 17-12-2013

LINKIT SV > Ylälaidan linkit SV > miljo.fi
Nordens natur - trender mot 2010
Publicerad: 12-12-2013

"Nordens natur – trender mot 2010" var ett tvåårigt samnordiskt informationsprojekt kring biologisk mångfald. I projektet publicerades faktablad om biologiska mångfaldens tillstånd, utvecklingst...

Forskning & utveckling > Forsknings- och utvecklingsprojekt > Projekt > Nordens natur - trender mot 2010
Risks of Using Sewage Sludge On Agriculture or on landskaping purposes (RUSSOA)
Publicerad: 05-11-2013

Forskning & utveckling > Forsknings- och utvecklingsprojekt > Projekt > Risks of Using Sewage Sludge On Agriculture or on landskaping purposes (RUSSOA)
Kontaktuppgifter
Publicerad: 29-10-2013

Sykes telefon växel: 0295 251 000 E-post: fornamn.efternamn@syke.fi Syke:s besöks- och postadress och FO-nummer Ladugårdsbågen 11, 00790 Helsingfors FO-nummer: 0996189-5 R...

Syke Info > Kontaktuppgifter
ara.fi
Publicerad: 21-10-2013

LINKIT SV > Ylälaidan linkit SV > ara.fi
Personsökning
Publicerad: 21-10-2013

LINKIT SV > Ylälaidan linkit SV > Personsökning
Ge respons
Publicerad: 17-10-2013

LINKIT SV > Ylälaidan linkit SV > Ge respons
Kontaktuppgifter
Publicerad: 17-10-2013

LINKIT SV > Ylälaidan linkit SV > Kontaktuppgifter
ym.fi
Publicerad: 17-10-2013

LINKIT SV > Ylälaidan linkit SV > ym.fi
Publikationer
Publicerad: 06-05-2013

Temans resultat publiceras i olika slags inhemska och utländska publikationer, vetenskapliga serier, guideböcker, rapporter och facktidskrifter. Vi producerar publikationer även i samarbete med expert...

Forskning & utveckling > Konsumtion och produktion > Publikationer
Rådgivande delegation
Publicerad: 06-05-2013

Miljöministeriet har tillsatt delegationen för Finlands miljöcentral för mandatperioden 12 november 2018–11 november 2022. Delegationen har till uppgift att göra en allmän bedömning av fors...

Syke Info > Organisationen > Rådgivande delegation
Tillstånd
Publicerad: 06-05-2013

Miljöförstörelse kan förebyggas bl.a. genom ett koncessionssystem som bygger på lagstiftningen. Miljötillstånd beviljas av regionförvaltningsverket (RFV). Tillstånden som Syke beviljar: ...

Tjänster > Tillstånd
Lorem ipsum (mallihanke) SV
Publicerad: 05-05-2013

Forskning & utveckling > Forsknings- och utvecklingsprojekt > Projekt > Lorem ipsum (mallihanke) SV
Publikationer
Publicerad: 03-05-2013

© Aki Reinimäki Temans resultat publiceras i olika slags inhemska och utländska publikationer, vetenskapliga serier, guideböcker, rapporter och facktidskrifter. Vi producerar publikatione...

Forskning & utveckling > Byggda miljön > Publikationer
Sociala medier
Publicerad: 02-05-2013

Facebook SYKEs Facebook-profil erbjuder intressanta miljönyheter varje vardag. Sidans målgrupp är vanliga medborgare, så den är inriktad på att underhålla både med informativa och populära nyh...

Aktuellt > Sociala medier

Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
4
5
6
7
8
9
10
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar