Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar

Riskbedömning av blägrönalgblomningar
Publicerad: 02-06-2021

Aktuellt > Algöversikter > Riskbedömning av blägrönalgblomningar
Anvisningar för sociala medier
Publicerad: 10-05-2021

Finlands miljöcentral (Syke) är ett multiprofessionellt forsknings- och expertinstitut. Vår viktigaste uppgift är att lösa aktuella samhällsfrågor som påverkar miljön. Vi bygger upp ett hållbart samh...

Aktuellt > Sociala medier > Anvisningar för sociala medier
Översvämningscentret
Publicerad: 09-04-2021

Tjänster > Översvämningscentret
E-Fakturor
Publicerad: 26-03-2021

Finlands miljöcentral (Syke) behandlar och arkiverar sina inköpsfakturor endast som nätfakturor. Vi ber att inköpsfakturor till Syke skickas som nätfakturor via OpusCapita Solutions Oy, som är statsf...

Syke Info > E-Fakturor
Dataskydd
Publicerad: 15-03-2021

Finlands miljöcentral (Syke) hanterar personuppgifter bland annat vid undersökningar, framtagandet av tjänster och vid genomförandet av lagstadgade uppgifter. Syke efterföljer EU:s allmänna dataskydd...

Syke Info > Dataskydd
Miljöstyrningssystemets huvudmål, målsättningar och resultat
Publicerad: 23-02-2021

Huvudmål och målsättningar för Finlands miljöcentrals (Syke) miljöprogram 2022–2025 Minskning av den skadliga miljöpåverkan som Sykes verksamhet ger upphov till Minskad miljöpåverkan or...

Syke Info > Sykes verksamhetssystem > Miljöstyrningssystemets huvudmål, målsättningar och resultat
Utvärdering av verksamhetssystemet
Publicerad: 23-02-2021

För Finlands miljöcentrals (Syke) verksamhetssystem som helhet ansvarar Sykes ledningsgrupp, som regelbundet utvärderar verksamhetens och verksamhetssystemets ändamålsenlighet och lämplighet. Verksam...

Syke Info > Sykes verksamhetssystem > Utvärdering av verksamhetssystemet
Organisationen
Publicerad: 16-02-2021

  Organisationsschema, kompakt (pdf) Organisationsschema, fullständig (pdf) Finlands miljöcentral förnyar sin organisation: visionen är hållbarhetsomställningen, ett liv so...

Syke Info > Organisationen
Miljöeffektbedömning av rörmaterial som används i byggnader
Publicerad: 07-01-2021

I hus som är miljömärkta enligt Svanen får man för närvarande inte använda kopparrör i hushållsvattennätverken. Kriterierna är desamma i alla nordiska länder. Avvikande åsikter har framförts, särskil...

Forskning & utveckling > Forsknings- och utvecklingsprojekt > Projekt > Miljöeffektbedömning av rörmaterial som används i byggnader
Forsknings- och utvecklingsprojekt
Publicerad: 14-07-2020

Målet för miljöforskningen inom Finlands miljöcentral (Syke) är att garantera en god och trygg livsmiljö, att bevara naturens mångfald och att förebygga miljöskador. Vid Syke pågår u...

Forskning & utveckling > Forsknings- och utvecklingsprojekt
MicrAgri
Publicerad: 20-05-2020

Ett brett utbud av produkter för jordbruksanvändning har utvecklats för att underlätta odling, öka skördar och förbättra jordbrukets lönsamhet, men som å andra sidan kan utgöra källor till mikroplast...

Forskning & utveckling > Forsknings- och utvecklingsprojekt > Projekt > MicrAgri
Publikationer
Publicerad: 20-05-2020

Forskning & utveckling > Forsknings- och utvecklingsprojekt > Projekt > MAAMERI > Publikationer
Projekt
Publicerad: 17-01-2020

Med det sökverktyget kan du hitta de pågående projekten och de projekt som var avslutade år 2016 eller senare. Den senaste publicerade webbsidan presenteras överst i listan.  De flesta...

Forskning & utveckling > Forsknings- och utvecklingsprojekt > Projekt
Fartyget
Publicerad: 23-12-2019

Forskningsfartyget Aranda är det tredje fartyget med samma namn i samma uppgift och det fjärde egentliga forskningsfartyget i den finska havsforskningens historia. Det första fartyget som byggde...

Tjänster > Forskningsfartyget Aranda > Fartyget
Kontaktuppgifter
Publicerad: 23-12-2019

Hemhamn  (Google maps) Helsingfors Märaholmskajen Besöks- och varuleveransadress U/F Aranda Märaholmskajen 00180 Helsingfors E-post: aranda(at)syke.fi ...

Tjänster > Forskningsfartyget Aranda > Kontaktuppgifter
Biblioteket och informationstjänsten
Publicerad: 11-12-2019

Biblioteket och informationstjänsten vid Finlands miljöcentral (Syke) är ett offentligt vetenskapligt specialbibliotek som samlar, uppehåller och förmedlar kunskap om miljön. I bibliotekets samlingar...

Tjänster > Biblioteket och informationstjänsten
Certifiering av miljöprovtagare
Publicerad: 11-12-2019

Systemet för individuell certifiering av miljöprovtagare och annan fältpersonal erbjuder en möjlighet att säkerställa personens kompetens för miljöprovtagning, fältmätning och miljöobservation...

Tjänster > Kvalitets- och laboratorietjänster > Certifiering av miljöprovtagare
Oljesanering av vrak i programmet för effektiverat vattenskydd
Publicerad: 29-11-2019

  Projektet utredar vilka vrak i finskt territorialvatten som inom en nära framtid kan medföra risk för oljeutsläpp. Målet är att hitta objekt som lämpar sig för oljesanering, slå fa...

Forskning & utveckling > Forsknings- och utvecklingsprojekt > Projekt > Oljesanering av vrak i programmet för effektiverat vattenskydd
Material
Publicerad: 30-10-2019

Pressmeddelanden och nyheter om projektet: Pansarfartyget Ilmarinens riskvrak undersöks i norra Östersjön (Pressmeddelande, Finlands miljöcentral, 31.7.2023, STTinfo.fi) Riskvrak stud...

Forskning & utveckling > Forsknings- och utvecklingsprojekt > Projekt > Oljesanering av vrak i programmet för effektiverat vattenskydd > Material
© Finlands miljöcentral 2013
Publicerad: 22-10-2019

LINKIT SV > Alalaidan linkit SV > © Finlands miljöcentral 2013

Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar