Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar

Kontaktuppgifter
Publicerad: 23-12-2019

Hemhamn  (Google maps) Helsingfors Märaholmskajen 3 Besöks- och varuleveransadress U/F Aranda Märaholmskajen 3 00180 Helsingfors E-post: aranda(at)syke.fi ...

Tjänster > Forskningsfartyget Aranda > Kontaktuppgifter
Biblioteket och informationstjänsten
Publicerad: 11-12-2019

Biblioteket och informationstjänsten vid Finlands miljöcentral (Syke) är ett offentligt vetenskapligt specialbibliotek som samlar, uppehåller och förmedlar kunskap om miljön. I bibliotekets samlingar...

Tjänster > Biblioteket och informationstjänsten
Certifiering av miljöprovtagare
Publicerad: 11-12-2019

Systemet för individuell certifiering av miljöprovtagare och annan fältpersonal erbjuder en möjlighet att säkerställa personens kompetens för miljöprovtagning, fältmätning och miljöobservation...

Tjänster > Kvalitets- och laboratorietjänster > Certifiering av miljöprovtagare
Oljesanering av vrak i programmet för effektiverat vattenskydd
Publicerad: 29-11-2019

  Projektet utredar vilka vrak i finskt territorialvatten som inom en nära framtid kan medföra risk för oljeutsläpp. Målet är att hitta objekt som lämpar sig för oljesanering, slå fa...

Forskning & utveckling > Forsknings- och utvecklingsprojekt > Projekt > Oljesanering av vrak i programmet för effektiverat vattenskydd
Material
Publicerad: 30-10-2019

Pressmeddelanden och nyheter om projektet: Det miljöfarliga vraket Beatris ska tömmas på olja (Miljöministerien, pressmeddelande 11.10.2021) Oljesaneringen av två vrak i Skärgårdshave...

Forskning & utveckling > Forsknings- och utvecklingsprojekt > Projekt > Oljesanering av vrak i programmet för effektiverat vattenskydd > Material
Sanerade vraken
Publicerad: 30-10-2019

Här samlas information om de sanerade vraken och förfrågningar om vraken.     ...

Forskning & utveckling > Forsknings- och utvecklingsprojekt > Projekt > Oljesanering av vrak i programmet för effektiverat vattenskydd > Sanerade vraken
Natur
Publicerad: 29-10-2019

Biologisk mångfald och ekosystemtjänsterna som den ger upphov till utgör grunden till människans välbefinnande. Processerna i naturen ger oss näring, råvaror, rent vatten och syre samt andra grundläg...

Forskning & utveckling > Natur
© Finlands miljöcentral 2013
Publicerad: 22-10-2019

LINKIT SV > Alalaidan linkit SV > © Finlands miljöcentral 2013
Finansiering
Publicerad: 17-10-2019

Finansieringen för Finlands miljöcentral (Syke) består av direkt statlig budgetfinansiering och extern finansiering. År 2021 var Syke:s verksamhetsfinansiering cirka 63,8 miljoner euro: ...

Syke Info > Finansiering
Nätverk och samarbete
Publicerad: 17-10-2019

Internationella miljöfrågor och samarbetet omkring dessa är en viktig del av Finlands miljöcentrals (Syke) uppgifter. Vi samarbetar med nationella och internationella forskningsinstitutioner och...

Syke Info > Nätverk och samarbete
Byggda miljön
Publicerad: 11-07-2019

Inom temat för den byggda miljön vid Finlands miljöcentraral (Syke) granskas strukturen och funktionerna i olika samhällen och deras förhållande till den omgivande naturen. Vi vill främja hanteringen...

Forskning & utveckling > Byggda miljön
Cirkulär ekonomi
Publicerad: 11-07-2019

Cirkulär ekonomi håller på att ersätta det lineära ekonomiska systemet, som baserar sig på förbrukning av material och kassering efter användningen. Inom cirkulär ekonomi minskar förbrukningen av jun...

Forskning & utveckling > Cirkulär ekonomi
Urbanisering
Publicerad: 11-07-2019

Andelen av befolkningen som bor i städer ökar överallt i världen. Av finländarna bor redan cirka 70 procent i stadsregioner, globalt gör över hälften av befolkningen det. Urbaniseringen anses ofta so...

Forskning & utveckling > Urbanisering
Vatten
Publicerad: 11-07-2019

Yt- och grundvattnen är en central del av det finska samhällets och Finlands miljöcentralens (Syke) historia. Vi följer med vattenmängden, -läget och förändringarna som sker i vattnen samt utvecklar ...

Forskning & utveckling > Vatten
Klimatförändring
Publicerad: 27-06-2019

Klimatförändringen är en av de största miljöproblemen som berör mänskligheten. Den är förknippad med naturresursernas tillräcklighet på global nivå, utarmningen av den biologiska mångfalden och ohåll...

Forskning & utveckling > Klimatförändring
Mot koldioxidneutrala kommuner och landskap (CANEMURE)
Publicerad: 17-06-2019

Projektet CANEMURE - Mot koldioxidneutrala kommuner och landskap främjar praktiska åtgärder för att begränsa klimatförändringen under sex år, 2018–2024. Förutom att främja miljöåtgärder ordnas...

Forskning & utveckling > Forsknings- och utvecklingsprojekt > Projekt > Mot koldioxidneutrala kommuner och landskap (CANEMURE)
Scenarier
Publicerad: 18-04-2019

Vill vi ändra användningssätten för havsområdena nu och i framtiden? Plan4Blue-projektet presenterar fyra scenarier för hur våra val påverkar människorna och havsnaturen på Finska viken och Skärgår...

Forskning & utveckling > Forsknings- och utvecklingsprojekt > Projekt > Hållbar blå tillväxt främjas genom havsplanering (PLAN4BLUE) > Scenarier
Bort med Skräpet!
Publicerad: 16-04-2019

Under första fasen av projektet ”Bort med Skräpet!” utförs en omfattande utredning av mängden skräp som finns på stränder och i havsmiljön, dessutom uppskattas de största källorna och spridningsvägar...

Forskning & utveckling > Forsknings- och utvecklingsprojekt > Projekt > Bort med Skräpet!
Verksamhetsställen
Publicerad: 05-11-2018

Huvudkontor : Campus Vik, D-huset, Helsingfors Laboratoriecentret , Campus Vik, Kaaritalo, Helsingfors Havsforskningslaboratorium , Campus Vik, EE-huset, Helsing...

Syke Info > Verksamhetsställen
Gamla fartygen
Publicerad: 15-08-2018

S/S Nautilus År 1903 fick Havsforskningsinstitutet ångfartyget Nautilus till sitt förfogande. Fartyget byggdes för fiskeri- och havsforskning, och utnyttjades av Havsforskningsinstitutet till år...

Tjänster > Forskningsfartyget Aranda > Gamla fartygen

Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar