Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar

Kemiska stridsmedel i Östersjön: biotransformationsprodukter och deras toxicitet, WARTOX
Publicerad: 06-11-2021

Tillverkning och användning av kemiska vapen var omfattande under båda världskrigen. Enligt officiell information dumpades sedermera åtminstone 50 000 ton bomber, ammunition och annan krigsmateriel i...

Forskning & utveckling > Forsknings- och utvecklingsprojekt > Projekt > Kemiska stridsmedel i Östersjön: biotransformationsprodukter och deras toxicitet, WARTOX
Strategi
Publicerad: 27-10-2021

Finlands miljöcentrals (Syke) strategi för åren 2021-2025 består av vision, uppdrag, värderingar, mål och tillvägagångssätt, vilka styr all vår verksamhet. Vision 2030 Hållbar...

Syke Info > Strategi
Jämställdhet och jämlikhet
Publicerad: 24-06-2021

© Riku Lumiaro Finlands miljöcentrals (Syke) mål är att vara en organisation där det är bra för alla att arbeta och där ingen diskrimineras på grund av till exempel kön, ursprung, re...

Syke Info > Syke som arbetsplats > Jämställdhet och jämlikhet
Algöversikter
Publicerad: 02-06-2021

Riksomfattande blågrönalgversikter publiceras en gång i veckan (torsdag) från juni till slutet av augusti. Uppgifterna grundar sig på data som miljömyndigheterna insamlat. De närings-, trafik- och mi...

Aktuellt > Algöversikter
Blågrönalgsammandrag
Publicerad: 02-06-2021

Aktuellt > Algöversikter > Blågrönalgsammandrag
Riskbedömning av blägrönalgblomningar
Publicerad: 02-06-2021

Aktuellt > Algöversikter > Riskbedömning av blägrönalgblomningar
Anvisningar för sociala medier
Publicerad: 10-05-2021

Finlands miljöcentral SYKE är ett multiprofessionellt forsknings- och expertinstitut. Vår viktigaste uppgift är att lösa aktuella samhällsfrågor som påverkar miljön. Vi bygger upp ett hållbart samhäl...

Aktuellt > Sociala medier > Anvisningar för sociala medier
Översvämningscentret
Publicerad: 09-04-2021

Aktuellt Översvämningscentret erbjuder sina tjänster på vatten.fi-webtjänsten .  I akuta översvämningssituationer ger Syke och Meteorologiska institutet information ...

Tjänster > Översvämningscentret
E-Fakturor
Publicerad: 26-03-2021

Finlands miljöcentral (Syke) behandlar och arkiverar sina inköpsfakturor endast som nätfakturor. Vi ber att inköpsfakturor till Syke skickas som nätfakturor via OpusCapita Solutions Oy, som är statsf...

Syke Info > E-Fakturor
Dataskydd
Publicerad: 15-03-2021

Finlands miljöcentral (Syke) hanterar personuppgifter bland annat vid undersökningar, framtagandet av tjänster och vid genomförandet av lagstadgade uppgifter. Syke efterföljer EU:s allmänna dataskydd...

Syke Info > Dataskydd
Miljöstyrningssystemets huvudmål, målsättningar och resultat
Publicerad: 23-02-2021

Huvudmål och målsättningar för Finlands miljöcentrals (Syke) miljöprogram 2022–2025 Minskning av den skadliga miljöpåverkan som Sykes verksamhet ger upphov till Minskad miljöpåverkan or...

Syke Info > Sykes verksamhetssystem > Miljöstyrningssystemets huvudmål, målsättningar och resultat
Utvärdering av verksamhetssystemet
Publicerad: 23-02-2021

För Finlands miljöcentrals (Syke) verksamhetssystem som helhet ansvarar Sykes ledningsgrupp, som regelbundet utvärderar verksamhetens och verksamhetssystemets ändamålsenlighet och lämplighet. Verksam...

Syke Info > Sykes verksamhetssystem > Utvärdering av verksamhetssystemet
Organisationen
Publicerad: 16-02-2021

  Organisationsschema, kompakt (pdf) Organisationsschema, fullständig (pdf) Ledningsstöd Ledningsstöd Myndighetstjänster Internationell...

Syke Info > Organisationen
Miljöeffektbedömning av rörmaterial som används i byggnader
Publicerad: 07-01-2021

I hus som är miljömärkta enligt Svanen får man för närvarande inte använda kopparrör i hushållsvattennätverken. Kriterierna är desamma i alla nordiska länder. Avvikande åsikter har framförts, särskil...

Forskning & utveckling > Forsknings- och utvecklingsprojekt > Projekt > Miljöeffektbedömning av rörmaterial som används i byggnader
Konsumtion och produktion
Publicerad: 01-10-2020

Samhället måste gå mot en hållbar ekonomi där det produceras mera av mindre. Miljöproblemen orsakas i stor utsträckning av produktionen och konsumtionen av varor och tjänster. Utnyttjande av icke-för...

Forskning & utveckling > Konsumtion och produktion
Forsknings- och utvecklingsprojekt
Publicerad: 14-07-2020

Målet för miljöforskningen inom Finlands miljöcentral (Syke) är att garantera en god och trygg livsmiljö, att bevara naturens mångfald och att förebygga miljöskador. Vid Syke pågår ungefär ...

Forskning & utveckling > Forsknings- och utvecklingsprojekt
MicrAgri
Publicerad: 20-05-2020

Ett brett utbud av produkter för jordbruksanvändning har utvecklats för att underlätta odling, öka skördar och förbättra jordbrukets lönsamhet, men som å andra sidan kan utgöra källor till mikroplast...

Forskning & utveckling > Forsknings- och utvecklingsprojekt > Projekt > MicrAgri
Publikationer
Publicerad: 20-05-2020

Forskning & utveckling > Forsknings- och utvecklingsprojekt > Projekt > MAAMERI > Publikationer
Projekt
Publicerad: 17-01-2020

Med det sökverktyget kan du hitta de pågående projekten och de projekt som var avslutade år 2012 eller senare. Den senaste publicerade webbsidan presenteras överst i listan.  De flesta...

Forskning & utveckling > Forsknings- och utvecklingsprojekt > Projekt
Fartyget
Publicerad: 23-12-2019

Forskningsfartyget Aranda är det tredje fartyget med samma namn i samma uppgift och det fjärde egentliga forskningsfartyget i den finska havsforskningens historia. Det första fartyget som byggde...

Tjänster > Forskningsfartyget Aranda > Fartyget

Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar