Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
1
2
3
4
5
6
7
8
...
10
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar

Niko Karvosenoja
Innehållssidå | Publicerad: 02-01-2023

Gruppchef Kontakuppgifter fornamn.efternamn@syke.fi Tel: +358 295 251 264 Finlands miljöcentral (Syke) Klimatlösningar Luftföroreningar Ladugårdsbågen 11 00790 Helsi......

Experter > Niko Karvosenoja
Noora Perkola
Innehållssidå | Publicerad: 02-01-2023

Gruppchef Finlands miljöcentral (Syke) Cirkulärekonomiska lösningar Skadliga ämnen Ladugårdsbågen 11, 00790 Helsingfors E-post: fornamn.efternamn@syke.fi Tel: +358 295 252 ......

Experter > Noora Perkola
Peter Kullberg
Innehållssidå | Publicerad: 02-01-2023

Gruppchef FM (Ekologia ja Evoluutiobiologia) KM (Kasvatustiede) Kontaktuppgifter fornamn.efternamn@syke.fi Tel. +358 295 251 965 Finlands miljöcentral (Syke) Naturlös......

Experter > Peter Kullberg
Päivi Sirkiä
Innehållssidå | Publicerad: 02-01-2023

Gruppchef Kontaktuppgifter fornamn.efternamn@syke.fi Tel: 0295 251091 Finlands miljöcentral (Syke) Naturlösningar Användning av ekosysteminformation Ladugårdsbågen 11,......

Experter > Päivi Sirkiä
Riikka Paloniemi
Innehållssidå | Publicerad: 02-01-2023

Enhetschef Kai Widell Kontaktuppgifter fornamn.efternamn@syke.fi Tel: +358 295 251 493 Finlands miljöcentral (Syke) Samhällsförändringar Ladugårdsbågen 11,  ......

Experter > Riikka Paloniemi
Sampo Soimakallio
Innehållssidå | Publicerad: 02-01-2023

Gruppchef Kontaktuppgifter fornamn.efternamn@syke.fi Tel: +358 295 251 803 Finlands miljöcentral (Syke) Klimatlösningar Hållbarhet grupp Ladugårdsbågen 11 00790 Hels......

Experter > Sampo Soimakallio
Susanna Horn
Innehållssidå | Publicerad: 02-01-2023

Specialforskare, enhetschef   Kontaktuppgifter fornamn.efternamn@syke.fi Telefon: +358 295 525 2124 Finlands miljöcentral (Syke) Cirkulärekonomiska lösn......

Experter > Susanna Horn
Tuija Mattsson
Innehållssidå | Publicerad: 02-01-2023

Gruppchef Kontaktuppgifter fornamn.efternamn@syke.fi Tel: 0295 251 418 Finlands miljöcentral (Syke) Naturlösningar Ekosystem Ladugårdsbågen 11, 00790 Helsingfors ......

Experter > Tuija Mattsson
Tuuli Myllymaa
Innehållssidå | Publicerad: 02-01-2023

Ledande expert, gruppchef (DI) © Kai Widell, Syke. Kontaktuppgifter fornamn.efternamn@syke.fi Telefon: +358 295 251 437 Finlands miljöcentral (Syke) Cirkulär......

Experter > Tuuli Myllymaa
Biodiversea LIFE-IP – för havsnaturen
Publicerad: 03-11-2022

  Biodiversea LIFE IP (2021–2029) är Finlands största samarbetsprojekt för att trygga Östersjöns biologiska mångfald. Målet är ett fungerande nätverk av skyddsområden Det a...

Forskning & utveckling > Forsknings- och utvecklingsprojekt > Projekt > Biodiversea LIFE-IP – för havsnaturen
Blankett för uppföljning av detaljplanen
Publicerad: 14-10-2022

Det nya TYVI-lagringsgränssnittet introducerades 22.8.2022. Läs mer på finska! Anvisningar på finska har även sammanställts på sidan Useimmin kysytyt kysymykset: Asemakaavan seura...

Forskning & utveckling > Byggda miljön > Informationssystem och dataset > Planpläggning > Blankett för uppföljning av detaljplanen
Planpläggning
Publicerad: 14-10-2022

Största delen av planeringens ursprungliga uppgifter uppkommer idag i kommunerna, landskapsförbunden och förvaltningsrätterna, varför samarbete är nödvändigt för att kunna skapa en helhetsbild av pla...

Forskning & utveckling > Byggda miljön > Informationssystem och dataset > Planpläggning
Evenemangen
Publicerad: 05-10-2022

Forskning & utveckling > Forsknings- och utvecklingsprojekt > Projekt > MAAMERI > Evenemangen
MAAMERI
Publicerad: 05-10-2022

  MAAMERI-projektet ingår i forskningsdelen av programmet för effektiverat vattenskydd (2019–2023). Projektet förbättrar förståelsen för hur förändringar i näringsbelastningen från l...

Forskning & utveckling > Forsknings- och utvecklingsprojekt > Projekt > MAAMERI
Informationssystem och dataset
Publicerad: 29-09-2022

Finlands miljöcentral utvecklar och upprätthåller informationssystem och dataset för den byggda miljön som stöd för styrning av områdesanvändningen, planering av markanvändningen, delt...

Forskning & utveckling > Byggda miljön > Informationssystem och dataset
Expertarbete
Publicerad: 08-09-2022

I beslutsfattandet i samhället behövs ofta forskare som i egenskap av experter kan ta fram lösningar och bedöma olika alternativ. SYKE ansvarar för många expertuppgifter som gäller ekosystemtjänstern...

Forskning & utveckling > Natur > Expertarbete
Uppföljning
Publicerad: 08-09-2022

Miljöuppföljningen inom temat producerar riksomfattande basinformation om artbeståndets tillstånd och arternas livsmiljöer. SYKE samlar in data för observationsserier av storskarv, vitkindad gås, dag...

Forskning & utveckling > Natur > Uppföljning
Marknadskontroll
Publicerad: 08-07-2022

Finlands miljöcentral (Syke) ansvarar för marknadskontroll av EU-miljömärke, kvaliteten på transportbränslen, ämnen som bryter ned ozonskiktet (ODS) och fluorerade växthusgaser (F-gaser).&#...

Tjänster > Marknadskontroll
Artskyddsgrupper
Publicerad: 13-06-2022

Forskning & utveckling > Natur > Artskyddsgrupper
Ansvarighet och hållbar utveckling
Publicerad: 03-06-2022

Globala målen för hållbar utvecklingen (se en större bild ). Finlands miljöcentrals (Syke) verksamhet är direkt eller indirekt kopplad till de flesta av målen för hållbar utveckling och ...

Syke Info > Ansvarighet och hållbar utveckling

Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
1
2
3
4
5
6
7
8
...
10
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar