Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
1
2
3
4
5
6
...
10
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar

Velmus inventeringsmetoder
Publicerad: 29-03-2023

  Geologiska metoder Bottnens former och kvalitet kan studeras med olika ekolodningsmetoder, numera speciellt med ekolod som ser i sidled. Detaljerad information om bottnens ...

Forskning & utveckling > Forsknings- och utvecklingsprojekt > Projekt > Inventeringsprogrammet för marin undervattensnatur (Velmu) > Velmus inventeringsmetoder
Inventeringsprogrammet för marin undervattensnatur (Velmu)
Publicerad: 21-03-2023

Inom inventeringsprogrammet för marin undervattensnatur (Velmu) samlas information om utbredningen av naturtyper och om arter samt de samhällen de ger upphov till i de Finska havsområdena....

Forskning & utveckling > Forsknings- och utvecklingsprojekt > Projekt > Inventeringsprogrammet för marin undervattensnatur (Velmu)
Kontaktuppgifter
Publicerad: 21-03-2023

Den finländska havsmiljöns biologiska mångfald kartläggs i samarbete av olika institutioner. Finlands miljöcentral (Syke) samordnar Velmu. Programmet styrs av miljöministeriet.   ...

Forskning & utveckling > Forsknings- och utvecklingsprojekt > Projekt > Inventeringsprogrammet för marin undervattensnatur (Velmu) > Kontaktuppgifter
Publicationer
Publicerad: 21-03-2023

Velmus dokumentarkiv uppdateras på de finska sidorna....

Forskning & utveckling > Forsknings- och utvecklingsprojekt > Projekt > Inventeringsprogrammet för marin undervattensnatur (Velmu) > Publicationer
Päivi Fjäder
Innehållssidå | Publicerad: 20-03-2023

  Forskare Kontaktuppgifter Finlands miljöcentral (Syke) Cirkulärekonomiska lösningar Skadliga ämnen Adress: Ladugårdsbågen 11, 00790 Helsingfors E-post: fo......

Experter > Päivi Fjäder
Aura Nousiainen
Innehållssidå | Publicerad: 17-03-2023

  Specialsakkunnig Kontaktuppgifter E-post: fornamn.efternamn@syke.fi Telefon: +358 445 761 669 Finlands miljöcentral (Syke) Cirkulärekonomiska lösningar Ad......

Experter > Aura Nousiainen
Lauri Äystö
Innehållssidå | Publicerad: 17-03-2023

Forskare © Kai Widell Kontaktuppgifter E-post: fornamn.efternamn@syke.fi Telefon: +358 295 251 843 Finlands miljöcentral (Syke) Cirkulärekonomiska lösningar Sk......

Experter > Lauri Äystö
Matti Silvola
Innehållssidå | Publicerad: 17-03-2023

Planeringsingenjör  Kontaktuppgifter E-post: fornamn.efternamn@syke.fi Telefon: +358 295 251 641 Finlands miljöcentral (Syke) Cirkulärekonomiska lösningar Skadliga ämnen ......

Experter > Matti Silvola
Salla Selonen
Innehållssidå | Publicerad: 17-03-2023

  Specialforskare Kontaktuppgifter E-post: fornamn.efternamn@syke.fi Telefon: +358 295 251 902 Finlands miljöcentral (Syke) Cirkulärekonomiska lösningar S......

Experter > Salla Selonen
Ville Junttila
Innehållssidå | Publicerad: 17-03-2023

  Forskare Kontaktuppgifter E-post: fornamn.efternamn@syke.fi Telefon: +358 404 133 392 Finlands miljöcentral (Syke) Cirkulärekonomiska lösningar Skadliga ämne......

Experter > Ville Junttila
Maija Airos
Innehållssidå | Publicerad: 01-03-2023

Kommunikationsspecialist Kontaktuppgifter fornamn.efternamn@syke.fi Telefon: 0295 525 2293 Finlands miljöcentral (Syke) Kommunikation och marknadsföring Kommunikati......

Experter > Maija Airos
Forststyrelsens områdesekologiska planering under bedömning
Nyhet | Publicerad: 27-02-2023

Naturresursinstitutet och Finlands miljöcentral utvärderar Forststyrelsens områdesekologiska planering under år 2023. Utvärderingen, som utförs på uppdrag av jord- och skogsbruksministeriet, omfattar ......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Forststyrelsens områdesekologiska planering under bedömning
Aktuellt > Nyheter > Forststyrelsens områdesekologiska planering under bedömning
Forskning & utveckling > Natur > Forststyrelsens områdesekologiska planering under bedömning
Planerna för Södra Savolax fördes in i ett riksomfattande datamodellformat
Nyhet | Publicerad: 27-02-2023

I februari slutfördes pilotprojektet att föra in gällande planer till datasystemet för den byggda miljön, dvs. VOOKA-projektet. De cirka 2 700 gällande detalj-, general- och strandplanerna för 12 komm......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Nyheter > Planerna för Södra Savolax fördes in i ett riksomfattande datamodellformat
Aktuellt > Planerna för Södra Savolax fördes in i ett riksomfattande datamodellformat
Forskning & utveckling > Byggda miljön > > Planerna för Södra Savolax fördes in i ett riksomfattande datamodellformat
Forskning & utveckling > Byggda miljön > Planerna för Södra Savolax fördes in i ett riksomfattande datamodellformat
Forskning & utveckling > Planerna för Södra Savolax fördes in i ett riksomfattande datamodellformat
Timothy Carter
Innehållssidå | Publicerad: 24-02-2023

Forskningsprofessor Kontaktuppgifter fornamn.efternamn@syke.fi (Tim Carter) Telefon: +358 295 251 094  Finlands miljöcentral (Syke) Klimatlösningar Politik och risker......

Experter > Timothy Carter
Datasystemet för den byggda miljön – RYTJ
Publicerad: 17-02-2023

  Bild: Miljöministeriet     Det nya nationella datasystemet för den byggda miljön (Ryhti) samlar ihop data om byggande och planläggning. Systemet kommer att...

Forskning & utveckling > Forsknings- och utvecklingsprojekt > Projekt > Datasystemet för den byggda miljön – RYTJ
Taina Nystén
Innehållssidå | Publicerad: 16-02-2023

© Kari Kallio Ledande expert, FD Kontaktuppgifter fornamn.efternamn@syke.fi + 358 295 251 470 Finlands miljöcentral (Syke) Cirkulärekonomiska lösningar Skadlig......

Experter > Taina Nystén
Eija Järvinen
Innehållssidå | Publicerad: 15-02-2023

© Katja Lepistö Kommunikationsspecialist Kontaktuppgifter fornamn.efternamn@syke.fi Telefon: +358 295 251 242 Finlands miljöcentral (Syke) Kommunikation och markna......

Experter > Eija Järvinen
Dataskyddsmeddelande till en enkät om energilösningar och användning av fritidsboendet
Innehållssidå | Publicerad: 09-02-2023

Denna dataskyddsanmälan innehåller de uppgifter som avses i artiklarna 13 och 14 i Europaparlamentets och rådets allmänna dataskyddsförordning (2016/679) och som ska lämnas till den registrerade. I d......

Syke Info > Dataskydd > Dataskyddsmeddelande till en enkät om energilösningar och användning av fritidsboendet
Katri Siimes
Innehållssidå | Publicerad: 08-02-2023

  Forskare Kontaktuppgifter E-post: fornamn.efternamn@syke.fi Telefon: +358 295 251 637 Finlands miljöcentral (Syke) Cirkulärekonomiska lösningar Skadliga......

Experter > Katri Siimes
Finlands miljöcentral
Publicerad: 31-01-2023Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
1
2
3
4
5
6
...
10
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar