Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
1
2
3
4
5
...
10
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar

Dataskyddsmeddelande till en enkät om energilösningar och användning av fritidsboendet
Innehållssidå | Publicerad: 09-02-2023

Denna dataskyddsanmälan innehåller de uppgifter som avses i artiklarna 13 och 14 i Europaparlamentets och rådets allmänna dataskyddsförordning (2016/679) och som ska lämnas till den registrerade. I d......

Syke Info > Dataskydd > Dataskyddsmeddelande till en enkät om energilösningar och användning av fritidsboendet
Katri Siimes
Innehållssidå | Publicerad: 08-02-2023

  Forskare Kontaktuppgifter E-post: fornamn.efternamn@syke.fi Telefon: +358 295 251 637 Finlands miljöcentral (Syke) Cirkulärekonomiska lösningar Skadliga......

Experter > Katri Siimes
Finlands miljöcentral
Publicerad: 31-01-2023


Jani Häkkinen
Innehållssidå | Publicerad: 30-01-2023

  Specialforskare Kontaktuppgifter E-post: fornamn.efternamn@syke.fi Telefon: +358 295 251 793,  +358 50 598 8680 Finlands miljöcentral (Syke) Cirkulä......

Experter > Jani Häkkinen
Marika Leed
Innehållssidå | Publicerad: 26-01-2023

Program chef Kontaktuppgifter fornamn.efternamn@syke.fi Telefon: +358 295 252 190 Finlands miljöcentral (Syke) Digitala tjänster Miljöinformationssystem Adress: Ladugård......

Experter > Marika Leed
Organisaatiouudistuksen nosto SV
Innehållssidå | Publicerad: 26-01-2023

Finlands miljöcentral förnyar sin organisation: visionen är hållbarhetsomställningen, ett liv som ryms på jorden (sttinfo.fi)  ...

Syke Info > Organisaatiouudistuksen nosto SV
Heidi Ahkola
Innehållssidå | Publicerad: 24-01-2023

Specialforskare Kontaktuppgifter E-post: fornamn.efternamn@syke.fi Telefon: +358 295 251 053 Finlands miljöcentral (Syke) Cirkulärekonomiska lösningar Skadliga ämne......

Experter > Heidi Ahkola
Jáchym Judl
Innehållssidå | Publicerad: 24-01-2023

Forskare Kontaktuppgifter fornamn.efternamn@syke.fi Telefon: +358 295 251 629 Finlands miljöcentral (Syke) Klimatlösningsenhet Ladugårdsbågen 11 00790 Helsingfors......

Experter > Jáchym Judl
Pia Högmander
Innehållssidå | Publicerad: 24-01-2023

  Forskare FM (miljövetenskap) Kontaktuppgifter E-post: fornamn.efternamn@syke.fi Telefon: +358 295 252 028 Finlands miljöcentral (Syke) Cirkulärekono......

Experter > Pia Högmander

Innehållssidå | Publicerad: 03-01-2023

Internationella experttjänster Finlands miljöcentral (Syke) kanaliserar kunnande också till utlandet. Kunskapsexporten gäller såväl miljöforskning och -övervakning som administration och styrnin...

Tjänster >
Forskning & utveckling
Publicerad: 18-01-2023

Vi undersöker miljöförändringar omfattande och söker metoder för att lösa miljöproblemen. Vi tar tag i viktiga miljöfrågor såsom klimatförändringen och naturresursernas tillräcklighet. Vårt arbete fo...

Forskning & utveckling
Havet
Publicerad: 13-01-2023

Östersjön är en viktig del av Finlands nationella identitet och internationella kultur. Östersjön är en grund bassäng med bräckt vatten och därför sårbar, och belastas dessutom av den stora folkmängd...

Forskning & utveckling > Havet
Prenumerera på Finlands miljöcentrals pressmeddelanden i din e-post
Nyhet | Publicerad: 13-01-2023

Finlands miljöcentrals pressmeddelanden kommer att distribueras till media och intressenter via STT Info....

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Nyheter > Prenumerera på Finlands miljöcentrals pressmeddelanden i din e-post
Aktuellt > Prenumerera på Finlands miljöcentrals pressmeddelanden i din e-post
Nyheter
Publicerad: 12-01-2023

Aktuellt > Nyheter
Pressmeddelanden
Publicerad: 12-01-2023

Aktuellt > Pressmeddelanden
Presstjänst
Publicerad: 12-01-2023

Du kan beställa pressmeddelanden från Finlands miljöcentral direkt till din e-post genast när de publiceras.   ...

Aktuellt > Presstjänst
Metodstandardisering inom miljösektorn
Publicerad: 11-01-2023

Samarbetsavtal mellan SYKE och SFS (för utarbetning av standarder) SYKE har ett samarbetsavtal med Finlands Standardiseringsförbund (SFS) rf för utarbetning av standarder inom denna sektor. Enli...

Tjänster > Kvalitets- och laboratorietjänster > Metodstandardisering inom miljösektorn
Production av miljöinformation
Publicerad: 11-01-2023

Vårt samhälle ställs inför allt mer invecklade miljöproblem, såsom klimatförändringen, urbaniseringen och de globala utmaningarna inom hållbar utveckling. För att lösa dessa brännande frågor behövs t...

Forskning & utveckling > Production av miljöinformation
Syke Info
Publicerad: 11-01-2023

© Riku Nikkilä. Vi på Finlands miljöcentral (Syke) erbjuder stark expertis och oberoende information om globala fenomen som klimatförändring, naturförlust, överkonsumtion, förorening...

Syke Info
Syke som arbetsplats
Publicerad: 11-01-2023

© AdobeStock Finlands miljöcentral (Syke) är ett forsknings- och expertinstitut. Vi undersöker fenomen som har att göra med miljöförändringar och utvecklar lösningar som hjälper oss ...

Syke Info > Syke som arbetsplats

Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
1
2
3
4
5
...
10
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar