Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
5
6
7
8
9

Skede 1: Beskrivning, insamling och analys av materialet i GisBloom-projektet
Publicerad: 30-04-2013

Insamling av data om näringsbelastningen  För att kunna förutspå algblomningar bör man ha data om kväve- och fosforbelastningen. Man känner dock ganska dåligt till belastnin...

Forskning & utveckling > Forsknings- och utvecklingsprojekt > Projekt > Verktyg för värdering och hantering av eutrofiering (GisBloom) > Skede 1: Beskrivning, insamling och analys av materialet i GisBloom-projektet
Skede 2: Algblomningsprognoser i realtid samt bedömning av kostnader och nytta i GisBloom-projektet
Publicerad: 30-04-2013

I skede 2 tar man fram en algblomningsmodell för ställande av algblomningsprognoser för finländska sjöar. De med modeller gjorda algblomningsprognoserna sammanställs med tolkningar av algmängde...

Forskning & utveckling > Forsknings- och utvecklingsprojekt > Projekt > Verktyg för värdering och hantering av eutrofiering (GisBloom) > Skede 2: Algblomningsprognoser i realtid samt bedömning av kostnader och nytta i GisBloom-projektet
Skede 3: Testning av metoder på pilotområdena i GisBloom-projektet
Publicerad: 30-04-2013

Workshopar på pilotområdena På varje pilotområde ordnas åren 2012 och 2013 två workshopar, där man presenterar de metoder och modeller som tagits fram inom projektet och samlar in erfaren...

Forskning & utveckling > Forsknings- och utvecklingsprojekt > Projekt > Verktyg för värdering och hantering av eutrofiering (GisBloom) > Skede 3: Testning av metoder på pilotområdena i GisBloom-projektet
Eliminering av nitrat från pälsfarmområdens mark och grundvatten (NITROS)
Publicerad: 18-04-2013

Genväg: http://syke.fi/projekt/nitros Aktuellt Undersökningens bakgrund Undersökningens mål och metoder Undersökningar i försöksområdet Fältförsökens slutsatser ...

Forskning & utveckling > Forsknings- och utvecklingsprojekt > Projekt > Eliminering av nitrat från pälsfarmområdens mark och grundvatten (NITROS)
Alternativa halkbekämpningsmedel och förvaring av grundvatten (MIDAS)
Publicerad: 17-04-2013

Genväg: http://syke.fi/projekt/midas Bakgrund Undersökningar i laboratorieskala och sandfilterkolonner (1998-2001) Väg- och fälltundersökningar (2002-2010)  Central...

Forskning & utveckling > Forsknings- och utvecklingsprojekt > Projekt > Alternativa halkbekämpningsmedel och förvaring av grundvatten (MIDAS)
Verktyg för värdering och hantering av eutrofiering (GisBloom)
Publicerad: 17-04-2013

Gör din hemsjö frisk -video har publicerats i september 2013 Målen för projektet Målen för GisBloom-projektet är att ...

Forskning & utveckling > Forsknings- och utvecklingsprojekt > Projekt > Verktyg för värdering och hantering av eutrofiering (GisBloom)
Publikationer
Publicerad: 16-04-2013

Lindroos, N. & Nystén, T. 2015. Förändringar i kloridhalterna i grundvattnet på I Salpausselkä, och faktorer som påverkar dem. (in Finnish with English and Swedish abstract). Trafikverket, i...

Forskning & utveckling > Forsknings- och utvecklingsprojekt > Projekt > Alternativa halkbekämpningsmedel och förvaring av grundvatten (MIDAS) > Publikationer
Klimatförändringens effekter och anpassningsmetoder i vattenförsörjning
Publicerad: 11-04-2013

Forskning & utveckling > Forsknings- och utvecklingsprojekt > Projekt > Klimatförändringens effekter och anpassningsmetoder i vattenförsörjning
Minskning av sura sulfatjordars miljörisker - metoder för anpassning till klimatförändringen (CATERMASS)
Publicerad: 11-04-2013

Aktuellt Karteringsläget av sura sulfatjordar  (jpg 1 621...

Forskning & utveckling > Forsknings- och utvecklingsprojekt > Projekt > Minskning av sura sulfatjordars miljörisker - metoder för anpassning till klimatförändringen (CATERMASS)
Standardisering av biologiska undersökningsmetoder
Publicerad: 11-04-2013

Forskning & utveckling > Forsknings- och utvecklingsprojekt > Projekt > Standardisering av biologiska undersökningsmetoder
Broschyrer
Publicerad: 10-04-2013

Östersjön Inom FINMARINET kartläggs vår undervattensnatur -broschyr Medborgarnas observationer inom marina områden -broschyr Hur mår Östersjön? -broschyr SYKEs...

Publikationer > Broschyrer
Alalaidan linkit SV
Publicerad: 25-03-2013

Finlands miljöcentral Ladugårdsbågen 11 00790 Helsingfors Växel: 0295 251 000 (enligt uppringarens operatörs prissättning) Fax: 09 454 6030 Information om syke.fi Ge...

LINKIT SV > Alalaidan linkit SV
Kielilinkit SV
Publicerad: 25-03-2013

LINKIT SV > Kielilinkit SV
Ylälaidan linkit SV
Publicerad: 25-03-2013

LINKIT SV > Ylälaidan linkit SV
Hydrologiset palvelut SV
Publicerad: 28-02-2013

Hydrologiset palvelut SV
Ilmastopolitiikan palvelut SV
Publicerad: 28-02-2013

Ilmastopolitiikan palvelut SV
Luontopalvelut SV
Publicerad: 28-02-2013

Luontopalvelut SV
Merelliset palvelut SV
Publicerad: 28-02-2013

Merelliset palvelut SV
Vesiin ja vesiensuojeluun liittyvät palvelut SV
Publicerad: 28-02-2013

Vesiin ja vesiensuojeluun liittyvät palvelut SV
Yhdyskuntarakenteen palvelut SV
Publicerad: 28-02-2013

Yhdyskuntarakenteen palvelut SV

Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
5
6
7
8
9