1
2
3
4
...
10
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar

Kvalitets- och laboratorietjänster
Publicerad: 06-06-2024

Bild: Timo Vänni Finlands miljöcentral (Syke) är det nationella referenslaboratoriet inom miljösektorn i Finland sedan år 2001. Referenslaboratoriets uppgifter är att stöda laboratorier o...

Tjänster > Kvalitets- och laboratorietjänster
Blanketten för uppföljning av detaljplanen öppnades i Ryhti-tjänsten
Nyhet | Publicerad: 03-06-2024

Den förnyade blanketten för uppföljning av detaljplanen togs i bruk måndagen den 3 juni 2024 kl. 12. Blanketten är nu en del av tjänsterna i datasystemet för den byggda miljön (Ryhti). Samtidigt har d......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Blanketten för uppföljning av detaljplanen öppnades i Ryhti-tjänsten
Aktuellt > Nyheter > Blanketten för uppföljning av detaljplanen öppnades i Ryhti-tjänsten
Forskning & utveckling > Byggda miljön > Informationssystem och dataset > Blanketten för uppföljning av detaljplanen öppnades i Ryhti-tjänsten
Övervakning av ljudtrycket under vattenytan i Östersjön (PÄPSI)
Publicerad: 30-05-2024

Forskning & utveckling > Forsknings- och utvecklingsprojekt > Projekt > Övervakning av ljudtrycket under vattenytan i Östersjön (PÄPSI)
Dataskyddsmeddelande för behandling av personuppgifter gällande CITES-tillstånd och EU-certifikat
Innehållssidå | Publicerad: 16-05-2024

Detta dataskyddsmeddelande innehåller information enligt Europaparlamentets och rådets allmänna dataskyddsförordning (2016/679), artiklarna 13 och 14, som ska tillhandahållas den registrerade. I dett......

Syke Info > Dataskydd > Dataskyddsmeddelande för behandling av personuppgifter gällande CITES-tillstånd och EU-certifikat
Etusivu / Iso nosto / SV
Innehållssidå | Publicerad: 22-04-2024

Cyanobakterier har observerats tidigare än vanligt i havsområdena, i insjöarna är situationen typisk för början av sommaren (sttinfo.fi) På satellitbilden kan man se ytansamlingar av cyano......

Etusivu / Iso nosto / SV
Lauri Kuismanen
Innehållssidå | Publicerad: 20-03-2024

Forskare Kontaktuppgifter E-post: fornamn.efternamn@syke.fi Telefon: 0295 252 125   Finlands miljöcentral (Syke) Naturlösningar Marinekologi Ladugårdsbågen 11 0......

Experter > Lauri Kuismanen
Dataskyddsmeddelande om behandlingen av personuppgifter i anslutning till projektet Syke Valuma-aluepilottien asiantuntijana (PILOT)
Innehållssidå | Publicerad: 15-03-2024

Detta dataskyddsmeddelande innehåller de uppgifter enligt artiklarna 13 och 14 i Europaparlamentets och rådets allmänna dataskyddsförordning (2016/679) som ska lämnas till den registrerade. I detta m......

Syke Info > Dataskydd > Dataskyddsmeddelande om behandlingen av personuppgifter i anslutning till projektet Syke Valuma-aluepilottien asiantuntijana (PILOT)
En klimathållbar lösning för växtunderlagsproduktion med våtmarksodling (Kasvua)
Publicerad: 28-02-2024

Projektet är avslutat Klimathållbar växtunderlagsproduktion erbjuder en lösning på behovet av växtunderlag inom trädgårdsodling, nu när mängden växttorv som skördas i samband med energi...

Forskning & utveckling > Forsknings- och utvecklingsprojekt > Projekt > En klimathållbar lösning för växtunderlagsproduktion med våtmarksodling (Kasvua)
Effekter av klimatförändringarna på den biologiska mångfalden i Barentsregionen (BARIMS)
Publicerad: 26-02-2024

I projektet BARIMS bedöms regionala enheter som är särskilt betydelsefulla för mångfalden i Barentsregionen, dvs. Nordnorge samt finska och svenska Lappland. Dessutom överväger projektet medel för at...

Forskning & utveckling > Forsknings- och utvecklingsprojekt > Projekt > Effekter av klimatförändringarna på den biologiska mångfalden i Barentsregionen (BARIMS)
Utnyttjande av sura sulfatjordar (FiksuHasu)
Publicerad: 21-02-2024

  Bakgrund Inom markbyggnadsbranschen finns det ett behov av att bättre ta hänsyn till sura sulfatjordar för att minska miljöbelastningen och lösa konstruktionstekniska problem....

Forskning & utveckling > Forsknings- och utvecklingsprojekt > Projekt > Utnyttjande av sura sulfatjordar (FiksuHasu)
Kungörelse
Publicerad: 05-02-2024

Syftet med förfarandet för miljökonsekvensbedömning (MKB) är att minska eller förhindra negativa miljöeffekter av ett projekt. Miljökonsekvensbedömning av planer och program (SMB) betyder att miljöko...

Aktuellt > Kungörelse
Sini Korpela
Innehållssidå | Publicerad: 05-02-2024

Gruppchef, ledande jurist Kontaktuppgifter fornamn.efternamn@syke.fi Tel. +358 295 251 168  Finlands miljöcentral (Syke) Administrativa tjänster Upphandling och jurid......

Experter > Sini Korpela
Nu är det möjligt att spara planuppgifter i datasystemet för den byggda miljön
Nyhet | Publicerad: 30-01-2024

En viktig milstolpe har uppnåtts i utvecklandet av Datasystemet för den byggda miljön (Ryhti). Det är nu möjligt att spara planuppgifter i systemet. Kommuner och landskapsförbund kan spara detalj-, ge......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Nu är det möjligt att spara planuppgifter i datasystemet för den byggda miljön
Aktuellt > Nyheter > Nu är det möjligt att spara planuppgifter i datasystemet för den byggda miljön
Forskning & utveckling > Byggda miljön > Informationssystem och dataset > Nu är det möjligt att spara planuppgifter i datasystemet för den byggda miljön
Blanketten för uppföljning av detaljplanen förnyas – uppgifterna meddelas från och med juni i Ryhti-systemet
Nyhet | Publicerad: 15-01-2024

Anmälningen av uppföljningsuppgifter för detaljplaner ändras våren 2024. Den nuvarande blanketten för uppföljning av detaljplanen försvinner från tjänsten TYVI Pro i slutet av maj. Den nya blanketten ......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Blanketten för uppföljning av detaljplanen förnyas – uppgifterna meddelas från och med juni i Ryhti-systemet
Aktuellt > Nyheter > Blanketten för uppföljning av detaljplanen förnyas – uppgifterna meddelas från och med juni i Ryhti-systemet
Forskning & utveckling > Byggda miljön > Informationssystem och dataset > Blanketten för uppföljning av detaljplanen förnyas – uppgifterna meddelas från och med juni i Ryhti-systemet
Maija Räsänen
Innehållssidå | Publicerad: 15-01-2024

Gruppchef   Kontaktuppgifter fornamn.efternamn@syke.fi Telefon: +358 29 525 2360 Finlands miljöcentral (Syke) Administrativa tjänster HR Adress: Ladugår......

Experter > Maija Räsänen
Minskning av fosforbelastningen från jordbruket genom markförändringar - GYPREG
Publicerad: 20-12-2023

Forskning & utveckling > Forsknings- och utvecklingsprojekt > Projekt > Minskning av fosforbelastningen från jordbruket genom markförändringar - GYPREG
Accelerating Climate Efforts and investments(ACE)
Publicerad: 11-12-2023

Forskning & utveckling > Forsknings- och utvecklingsprojekt > Projekt > Accelerating Climate Efforts and investments(ACE)
Sanni Jormakka
Innehållssidå | Publicerad: 20-11-2023

Utvecklingschef Kontaktuppgifter fornamn.efternamn@syke.fi Tel. +358 295 251 228  Finlands miljöcentral (Syke) Administrativa tjänster Kompetens och välmående Adres......

Experter > Sanni Jormakka
Re:Fish projekt
Publicerad: 17-11-2023

Forskning & utveckling > Forsknings- och utvecklingsprojekt > Projekt > Re:Fish projekt
Sjölandskap på en frostig morgon vann första pris i landskapsdagens fototävling
Nyhet | Publicerad: 12-11-2023

Landskapsfototävlingens bidrag erbjuder åter igen en utsikt över oktoberlandskap. I fototävlingen, som ordnades av miljöministeriet och Finlands miljöcentral, belönades en bild från Kuopio....

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Nyheter > Sjölandskap på en frostig morgon vann första pris i landskapsdagens fototävling
Aktuellt > Sjölandskap på en frostig morgon vann första pris i landskapsdagens fototävling

1
2
3
4
...
10
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar