1
2
3
4
...
10
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar

Kirsi Valanne
Innehållssidå | Publicerad: 02-06-2023

Planerare   Kontaktuppgifter fornamn.efternamn@syke.fi Telefon: +358 295 251 281 Finlands miljöcentral (Syke) Digitala tjänster Hantering av ge......

Experter > Kirsi Valanne
Riikka Repo
Innehållssidå | Publicerad: 02-06-2023

Äldre forskare   Kontaktuppgifter fornamn.efternamn@syke.fi Finlands miljöcentral (Syke) Digitala tjänster Hantering av geospatial information Ad......

Experter > Riikka Repo
Kaj Forsius
Innehållssidå | Publicerad: 01-06-2023

Projektchef    Kontaktuppgifter  fornamn.efternamn@syke.fi  Telefon: +358 295251119  Finlands miljöcentral (Syke)  Cirkulärekonomiska lösningar&#......

Experter > Kaj Forsius
Algöversikter
Publicerad: 29-05-2023

Riksomfattande blågrönalgversikter publiceras en gång i veckan (torsdag) från juni till slutet av augusti. Uppgifterna grundar sig på data som miljömyndigheterna insamlat. De närings-, trafik- och mi...

Aktuellt > Algöversikter
Hydrologiska översikter
Publicerad: 29-05-2023

Den färskaste hydrologiska information finns alltid på adressen vesi.fi/sv/ Den sista månatliga hydrologiska översikten publicerades 3.1.2019. I fortsättningen kommer vi att publicera hydrolog...

Aktuellt > Hydrologiska översikter
Tillförlitliga mätningar lägger grunden för säkra livsmedel
Nyhet | Publicerad: 15-05-2023

Det finns väl inget bättre än god mat! I synnerhet när vi kan lita på att den aptitliga måltiden framför oss och alla dess råvaror är säkra, att vi vet deras ursprung och kan lita på kvaliteten. Det f......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Nyheter > Tillförlitliga mätningar lägger grunden för säkra livsmedel
Aktuellt > Tillförlitliga mätningar lägger grunden för säkra livsmedel
Finlands miljöcentrals ansvarsrapport 2022: mot hållbarhetsomställning med hjälp av forskningsdata
Nyhet | Publicerad: 10-05-2023

Finlands miljöcentral (Syke) publicerade 2022 för andra gången en ansvarsrapport om hur den egna verksamheten påverkar FN:s mål för hållbar utveckling. I rapporten beskrivs dessutom ledningen av ansva......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Finlands miljöcentrals ansvarsrapport 2022: mot hållbarhetsomställning med hjälp av forskningsdata
Aktuellt > Nyheter > Finlands miljöcentrals ansvarsrapport 2022: mot hållbarhetsomställning med hjälp av forskningsdata
Den nya webbplatsen gör datasystemet för den byggda miljön bekant
Nyhet | Publicerad: 08-05-2023

Webbplatsen erbjuder svar till dem som är intresserade av informationshantering i den byggda miljön....

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Den nya webbplatsen gör datasystemet för den byggda miljön bekant
Aktuellt > Nyheter > Den nya webbplatsen gör datasystemet för den byggda miljön bekant
Forskning & utveckling > Byggda miljön > Den nya webbplatsen gör datasystemet för den byggda miljön bekant
Forskning & utveckling > Byggda miljön > Informationssystem och dataset > Den nya webbplatsen gör datasystemet för den byggda miljön bekant
Forskning & utveckling > Forsknings- och utvecklingsprojekt > Projekt > Datasystemet för den byggda miljön – RYTJ > Den nya webbplatsen gör datasystemet för den byggda miljön bekant
Öppen information > Den nya webbplatsen gör datasystemet för den byggda miljön bekant
Publikationer
Publicerad: 03-05-2023

Temans resultat publiceras i olika slags inhemska och utländska publikationer, vetenskapliga serier, guideböcker, rapporter och facktidskrifter. Vi producerar publikationer även i samarbete med expert...

Forskning & utveckling > Konsumtion och produktion > Publikationer
Sanna-Riikka Saarela
Innehållssidå | Publicerad: 03-05-2023

Utvecklingschef Kontaktuppgifter fornamn.efternamn@syke.fi Tel: +358 295 251 587 Skype: sanna-riikka.saarela Finlands miljöcentral (Syke) Ledningsstöd Ladugårdsbågen 1......

Experter > Sanna-Riikka Saarela
Regeringsprogrammet 2023
Publicerad: 21-04-2023

I Finland bildas en ny regering och ett regeringsprogram utarbetas för 2023–2027. Målet är att bygga upp samhällets välfärd och säkerhet på en hållbar ekonomisk grund. Finland har förbundit sig ...

Aktuellt > Regeringsprogrammet 2023
Hundra dagar av tekniskt genomförande av datasystemet för den byggda miljön: ”Sammanhållningen bådar gott!”
Nyhet | Publicerad: 18-04-2023

Enligt Mikke Tanska (till vänster) och Markus Kumpulainen har samarbetet i flerpartsprojektgruppen gått ytterst bra. © Solita I slutet av mars uppnåddes en milstolpe i datasystemet f......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hundra dagar av tekniskt genomförande av datasystemet för den byggda miljön: ”Sammanhållningen bådar gott!”
Aktuellt > Nyheter > Hundra dagar av tekniskt genomförande av datasystemet för den byggda miljön: ”Sammanhållningen bådar gott!”
Forskning & utveckling > Byggda miljön > Hundra dagar av tekniskt genomförande av datasystemet för den byggda miljön: ”Sammanhållningen bådar gott!”
Forskning & utveckling > Byggda miljön > Informationssystem och dataset > Hundra dagar av tekniskt genomförande av datasystemet för den byggda miljön: ”Sammanhållningen bådar gott!”
Forskning & utveckling > Forsknings- och utvecklingsprojekt > Projekt > Datasystemet för den byggda miljön – RYTJ > Hundra dagar av tekniskt genomförande av datasystemet för den byggda miljön: ”Sammanhållningen bådar gott!”
Öppen information > Hundra dagar av tekniskt genomförande av datasystemet för den byggda miljön: ”Sammanhållningen bådar gott!”
Katja Paalanen
Innehållssidå | Publicerad: 14-04-2023

Ekonomi- och finansieringschef fornamn.efternamn@syke.fi Telefon: +358 29 525 2153 Finlands miljöcentral (Syke) Administrativa tjänster Adress: Ladugårdsbågen 11 00790 Helsin......

Experter > Katja Paalanen
Karoliina Auvinen
Innehållssidå | Publicerad: 06-04-2023

  Specialsakkunnig       fornamn.efternamn@syke.fi Tel: +358 295 251 235 Finlands miljöcentral (Syke) Klimatlösningar Kommuner och reg......

Experter > Karoliina Auvinen
Velmus inventeringsmetoder
Publicerad: 29-03-2023

  Geologiska metoder Bottnens former och kvalitet kan studeras med olika ekolodningsmetoder, numera speciellt med ekolod som ser i sidled. Detaljerad information om bottnens ...

Forskning & utveckling > Forsknings- och utvecklingsprojekt > Projekt > Inventeringsprogrammet för marin undervattensnatur (Velmu) > Velmus inventeringsmetoder
Etusivu / Iso nosto /SV
Innehållssidå | Publicerad: 23-03-2023

Sommarens algprognos: Varmt och lugnt väder kan göra blomningarna av blågrönalger kraftigare (stt.fi) © Riku Lumiaro / Syke Pressmeddelande 1.6.2023 Algblomningen på våren......

Etusivu / Iso nosto /SV
Inventeringsprogrammet för marin undervattensnatur (Velmu)
Publicerad: 21-03-2023

Inom inventeringsprogrammet för marin undervattensnatur (Velmu) samlas information om utbredningen av naturtyper och om arter samt de samhällen de ger upphov till i de Finska havsområdena....

Forskning & utveckling > Forsknings- och utvecklingsprojekt > Projekt > Inventeringsprogrammet för marin undervattensnatur (Velmu)
Kontaktuppgifter
Publicerad: 21-03-2023

Den finländska havsmiljöns biologiska mångfald kartläggs i samarbete av olika institutioner. Finlands miljöcentral (Syke) samordnar Velmu. Programmet styrs av miljöministeriet.   ...

Forskning & utveckling > Forsknings- och utvecklingsprojekt > Projekt > Inventeringsprogrammet för marin undervattensnatur (Velmu) > Kontaktuppgifter
Publicationer
Publicerad: 21-03-2023

Velmus dokumentarkiv uppdateras på de finska sidorna....

Forskning & utveckling > Forsknings- och utvecklingsprojekt > Projekt > Inventeringsprogrammet för marin undervattensnatur (Velmu) > Publicationer
Päivi Fjäder
Innehållssidå | Publicerad: 20-03-2023

  Forskare Kontaktuppgifter Finlands miljöcentral (Syke) Cirkulärekonomiska lösningar Skadliga ämnen Adress: Ladugårdsbågen 11, 00790 Helsingfors E-post: fo......

Experter > Päivi Fjäder

1
2
3
4
...
10
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar