Blankett för uppföljning av detaljplanen
Innehållssidå | Publicerad: 14-10-2022

TYVI-lagringsgränssnittet för blankett för uppföljning av detaljplanen har tagits ur bruk i maj 2024. En ersättande blankett öppnades för Datasystemet för den byggda miljön Ryhti . ...

Forskning & utveckling > Byggda miljön > Informationssystem och dataset > Planpläggning > Blankett för uppföljning av detaljplanen