Publikationer
Innehållssidå | Publicerad: 08-02-2016

Finlands miljöcentrals resultat publiceras i olika slags inhemska och utländska publikationer, vetenskapliga serier, guideböcker, rapporter och facktidskrifter. Vi producerar publikationer även i sam...

Publikationer
Etusivu_levätilanne_sv
Innehållssidå | Publicerad: 20-08-2020

Sammandrag av den riksomfattande översikten över blågrönalger juni–augusti 2023: Varierande mängd blågrönalger både i sjöarna och till havs i somras (sttinfo.fi)  (Pressmeddelande 5.9.20......

Etusivu_levätilanne_sv
Scenarier
Innehållssidå | Publicerad: 18-04-2019

Vill vi ändra användningssätten för havsområdena nu och i framtiden? Plan4Blue-projektet presenterar fyra scenarier för hur våra val påverkar människorna och havsnaturen på Finska viken och Skärgår...

Forskning & utveckling > Forsknings- och utvecklingsprojekt > Projekt > Hållbar blå tillväxt främjas genom havsplanering (PLAN4BLUE) > Scenarier