Publikationer
Innehållssidå | Publicerad: 08-02-2016

Finlands miljöcentrals resultat publiceras i olika slags inhemska och utländska publikationer, vetenskapliga serier, guideböcker, rapporter och facktidskrifter. Vi producerar publikationer även i sam...

Publikationer
Publikationer
Innehållssidå | Publicerad: 06-05-2013

Temans resultat publiceras i olika slags inhemska och utländska publikationer, vetenskapliga serier, guideböcker, rapporter och facktidskrifter. Vi producerar publikationer även i samarbete med expert...

Forskning & utveckling > Konsumtion och produktion > Publikationer
Etusivu_levätilanne_sv
Innehållssidå | Publicerad: 20-08-2020

Blågrönalgsläget lugnt i sjöar och till havs, men det varma vädret kan fortfarande öka antalet blomningar mot slutet av sommaren  (Pressmeddelande 4.8.2022) Blågrönalgsituationen ...

Etusivu_levätilanne_sv
Scenarier
Innehållssidå | Publicerad: 18-04-2019

Vill vi ändra användningssätten för havsområdena nu och i framtiden? Plan4Blue-projektet presenterar fyra scenarier för hur våra val påverkar människorna och havsnaturen på Finska viken och Skärgår...

Forskning & utveckling > Forsknings- och utvecklingsprojekt > Projekt > Hållbar blå tillväxt främjas genom havsplanering (PLAN4BLUE) > Scenarier
Miljöordboken Endic2004
Innehållssidå | Publicerad: 04-09-2015

Miljöord på nio språk: finska, estniska, engelska, franska, tyska, svenska, litauiska, lettiska och ryska. Ordboken innehåller ca 90 000 sökord på oli......

Publikationer > Monografier > Miljöordboken Endic2004
Nya publikationer
Innehållssidå | Publicerad: 01-10-2014

SYKEs resultat publiceras i olika slags inhemska och utländska publikationer, vetenskapliga serier, guideböcker, rapporter och facktidskrifter. Alla publikationer ...

Nya publikationer
Ympäristö – en tidskrift om hållbar utveckling
Pressmeddelande | Publicerad: 20-09-2013

Tidningen Ympäristö som ges ut av miljöministeriet och Finlands miljöcentral har omarbetats till en kvalitetstidskrift om hållbar utveckling. Det första numret av tidskriften som......

Aktuellt > Pressmeddelanden > Ympäristö – en tidskrift om hållbar utveckling
Monografier
Innehållssidå | Publicerad: 16-04-2013

Miljöordboken EnDic Miljöord på nio språk: finska, estniska, engelska, franska, tyska, svenska, litauiska, lettiska och ryska Miljöordboken EnDic innehåller termer från olika delområd...

Publikationer > Monografier
Broschyrer
Innehållssidå | Publicerad: 10-04-2013

Östersjön Inom FINMARINET kartläggs vår undervattensnatur -broschyr Medborgarnas observationer inom marina områden -broschyr Hur mår Östersjön? -broschyr SY...

Publikationer > Broschyrer
ARANDA - ett modernt isförstärkt forskningsfartyg -broschyr
Innehållssidå | Publicerad: 09-04-2013

Finlands miljöcentral Helsingfors 2010 De flesta av Arandas expeditioner riktar sig till Östersjön, men fartyget har också flera gånger gjort expeditioner till Norra ishavet och ti......

Publikationer > Broschyrer > ARANDA - ett modernt isförstärkt forskningsfartyg -broschyr
En bra brunn -broschyr
Innehållssidå | Publicerad: 09-04-2013

Finlands miljöcentral, Jord- och skogbruksministeriet, Social- och hälsovårdsministeriet, Geologiska forskningscentralen, Folkhälsoinstitutet, Finlands Brunnborrningsentreprenörer rf, Finlands ......

Publikationer > Broschyrer > En bra brunn -broschyr
Finlands miljöcentral -broschyr
Innehållssidå | Publicerad: 09-04-2013

Finlands miljöcentral Helsingfors 2012 Finlands miljöcentral SYKE är ett forsknings- och expertinstitut. Vi undersöker fenomen som har att göra med miljöförändringar och utvecklar l......

Publikationer > Broschyrer > Finlands miljöcentral -broschyr
Hur mår Östersjön? -broschyr
Innehållssidå | Publicerad: 09-04-2013

Fakta om Östersjöns natur, problem och skyddsåtgärder Miljöministeriet, Finlands miljöcentral, Meteorologiska institutet Helsingfors 2009 Hur mår Östersjön? -broschyr.pd......

Publikationer > Broschyrer > Hur mår Östersjön? -broschyr
Inom FINMARINET kartläggs vår undervattensnatur -broschyr
Innehållssidå | Publicerad: 09-04-2013

Finlands miljöcentral & al. Helsingfors 2012 Inom FINMARINET samlas information för att stöda områdesplanering och främja skyddet av havsområden. Finmarinet -brosch......

Publikationer > Broschyrer > Inom FINMARINET kartläggs vår undervattensnatur -broschyr
Medborgarnas observationer inom marina områden -broschyr
Innehållssidå | Publicerad: 09-04-2013

Bidra till forskningen genom att rapportera dina naturobservationer på Östersjön Finlands miljöcentral Helsinki 2012 Medborgarnas naturobservationer är en viktig del av uppfö......

Publikationer > Broschyrer > Medborgarnas observationer inom marina områden -broschyr
Skötsel av bäckar vid lantbruksområden - naturenlig dränering -broschyr
Innehållssidå | Publicerad: 09-04-2013

Finlands miljöcentral, Jord- och skogsbruksministeriet, Miljöministeriet, Nylands miljöcentral, Vilt- och fiskeriforskningen, Arbets- och näringscentralen, ProAgria, Täckdikningsföreningen, For......

Publikationer > Broschyrer > Skötsel av bäckar vid lantbruksområden - naturenlig dränering -broschyr
SYKEs havscentrum -broschyr
Innehållssidå | Publicerad: 09-04-2013

Forskning och lösningar för ett friskare hav Suomen ympäristökeskus Helsinki 2009 Den mångsidiga forskningsverksamheten vid Havscentret handlar om ekosystem både i öppna havso......

Publikationer > Broschyrer > SYKEs havscentrum -broschyr
Tolka brunnsvatten - analyserna rätt -broschyr
Innehållssidå | Publicerad: 09-04-2013

Brunnsgruppen samt Finlands miljöcentral Helsingfors 2008 Målet med denna broschyr är att underlätta bedömningen av brunnsvattnets kvalitet för både brunnsägare och personer som arbetar med ......

Publikationer > Broschyrer > Tolka brunnsvatten - analyserna rätt -broschyr
Ytvattenkvaliteten 2000-2003 -broschyr
Innehållssidå | Publicerad: 09-04-2013

Allmän klassificering enligt användbarhet Finlands miljöcentral ......

Publikationer > Broschyrer > Ytvattenkvaliteten 2000-2003 -broschyr