Tillförlitliga mätningar lägger grunden för säkra livsmedel
Nyhet | Publicerad: 15-05-2023

Det finns väl inget bättre än god mat! I synnerhet när vi kan lita på att den aptitliga måltiden framför oss och alla dess råvaror är säkra, att vi vet deras ursprung och kan lita på kvaliteten. Det f......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Nyheter > Tillförlitliga mätningar lägger grunden för säkra livsmedel
Aktuellt > Tillförlitliga mätningar lägger grunden för säkra livsmedel
Jaana Kolehmainen
Innehållssidå | Publicerad: 02-01-2023

Gruppchef Kontaktuppgifter E-post: fornamn.efternamn@syke.fi Telefon: +358 29 525 1821 Finlands miljöcentral (Syke) Forskningsinfrastruktur Metrologi Yliopistokat......

Experter > Jaana Kolehmainen
Katarina Björklöf
Innehållssidå | Publicerad: 02-01-2023

Gruppchef PhD (General microbiology), University of Helsinki Kontaktuppgifter E-post: fornamn.efternamn@syke.fi Tel: +358 400 148596 Finlands miljöcentral (Syke) Forsk......

Experter > Katarina Björklöf
Mirja Leivuori
Innehållssidå | Publicerad: 02-01-2023

Gruppchef PhD (Analytical Chemistry), University of Helsinki MSc (Analytical Chemistry, Inorganic Chemistry), University of Helsinki Kontaktuppgifter E-post: fornamn.efterna......

Experter > Mirja Leivuori
Tero Eklin
Innehållssidå | Publicerad: 02-01-2023

Direktör för forskningsinfrastruktur Kuva: © Kai Widell Kontaktuppgifter E-post: fornamn.efternamn@syke.fi Telefon: +358 295 251 852 Finlands miljöcentral (Syke) ......

Experter > Tero Eklin
Tjänster
Innehållssidå | Publicerad: 11-05-2017

Vi tillhandahåller information och tjänster för politiskt beslutsfattande, hållbar närings- och företagsverksamhet samt till forskningspartner. Medborgarna har tillgång till aktuell information om mi...

Tjänster
Finlands miljöcentral flyttar sitt huvudkontor till campuset i Vik
Pressmeddelande | Publicerad: 09-11-2018

Finlands miljöcentral flyttar sitt huvudkontor den 19 november 2018 från Tölö i Helsingfors till Helsingfors universitetets campus i Vik på adressen Ladugårdsbågen 11. I Vik kommer Finlands miljöcentr......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Finlands miljöcentral flyttar sitt huvudkontor till campuset i Vik
Aktuellt > Pressmeddelanden > Finlands miljöcentral flyttar sitt huvudkontor till campuset i Vik
Forskning & utveckling > Byggda miljön > Finlands miljöcentral flyttar sitt huvudkontor till campuset i Vik
Forskning & utveckling > Cirkulär ekonomi > Finlands miljöcentral flyttar sitt huvudkontor till campuset i Vik
Forskning & utveckling > Havet > Finlands miljöcentral flyttar sitt huvudkontor till campuset i Vik
Forskning & utveckling > Informationskvalitet > Finlands miljöcentral flyttar sitt huvudkontor till campuset i Vik
Forskning & utveckling > Klimatförändring > Finlands miljöcentral flyttar sitt huvudkontor till campuset i Vik
Forskning & utveckling > Konsumtion och produktion > Finlands miljöcentral flyttar sitt huvudkontor till campuset i Vik
Forskning & utveckling > Natur > Finlands miljöcentral flyttar sitt huvudkontor till campuset i Vik
Forskning & utveckling > Urbanisering > Finlands miljöcentral flyttar sitt huvudkontor till campuset i Vik
Forskning & utveckling > Vatten > Finlands miljöcentral flyttar sitt huvudkontor till campuset i Vik
Metodstandardisering inom miljösektorn
Innehållssidå | Publicerad: 05-09-2023

Samarbetsavtal mellan Syke och SFS (för utarbetning av standarder) Finlands miljöcentral (Syke) har ett samarbetsavtal med SFS Finska Standarder rf (SFS) för utarbetning av standa...

Tjänster > Kvalitets- och laboratorietjänster > Metodstandardisering inom miljösektorn
Kvalitets- och laboratorietjänster
Innehållssidå | Publicerad: 03-01-2023

Bild: Timo Vänni Finlands miljöcentral (Syke) är det nationella referenslaboratoriet inom miljösektorn i Finland sedan år 2001. Referenslaboratoriets uppgifter är att stöda laboratorier o...

Tjänster > Kvalitets- och laboratorietjänster
Certifiering av miljöprovtagare
Innehållssidå | Publicerad: 11-12-2019

Systemet för individuell certifiering av miljöprovtagare och annan fältpersonal erbjuder en möjlighet att säkerställa personens kompetens för miljöprovtagning, fältmätning och miljöobservation...

Tjänster > Kvalitets- och laboratorietjänster > Certifiering av miljöprovtagare
Certifiering förbättrar fältverksamhetens kvalitet
Innehållssidå | Publicerad: 03-10-2016

Finlands miljöcentral SYKE har tillsatt en grupp experter, som beviljar certifikaten på de olika specialiseringsområdena, upprätthåller och utvecklar verksamheten. Expertgruppen (Certi) bestäm...

Tjänster > Kvalitets- och laboratorietjänster > Certifiering av miljöprovtagare > Certifiering förbättrar fältverksamhetens kvalitet