Experter
Innehållssidå | Publicerad: 08-02-2016

Planerare   Kontaktuppgifter fornamn.efternamn@syke.fi   Finlands miljöcentral (Syke) Digitala tjänster Hantering av geospatial information ...

Experter
Riikka Repo
Innehållssidå | Publicerad: 02-06-2023

Äldre forskare   Kontaktuppgifter fornamn.efternamn@syke.fi Finlands miljöcentral (Syke) Digitala tjänster Hantering av geospatial information Ad......

Experter > Riikka Repo
Iida Autio
Innehållssidå | Publicerad: 02-01-2023

  Specialplanerare Kontaktuppgifter fornamn.efternamn@syke.fi Telefon: +358 295 252 289 Finlands miljöcentral (Syke) Digitala tjänster Hantering av geo......

Experter > Iida Autio
Blankett för uppföljning av detaljplanen
Innehållssidå | Publicerad: 14-10-2022

TYVI-lagringsgränssnittet för blankett för uppföljning av detaljplanen har tagits ur bruk i maj 2024. En ersättande blankett öppnades för Datasystemet för den byggda miljön Ryhti . ...

Forskning & utveckling > Byggda miljön > Informationssystem och dataset > Planpläggning > Blankett för uppföljning av detaljplanen
Planpläggning
Innehållssidå | Publicerad: 14-10-2022

Största delen av planeringens ursprungliga uppgifter uppkommer idag i kommunerna, landskapsförbunden och förvaltningsrätterna, varför samarbete är nödvändigt för att kunna skapa en helhetsbild av pla...

Forskning & utveckling > Byggda miljön > Informationssystem och dataset > Planpläggning
Öppen information
Innehållssidå | Publicerad: 03-11-2016

Finlands miljöcentral (Syke) erbjuder öppna data för att stöda en hållbar miljö- och samhällsutveckling. Data är tillgängliga bland annat om yt- och grundvatten, Östersjön, miljöbelastning, värdefull...

Öppen information