Etusivu/TULVA-nosto:Seuraa tulvatilannetta SYKEfi_RUOTSI
Innehållssidå | Publicerad: 14-04-2022

Vårflöden kulminerar på västkusten Översvämningscentret och NTM-centralerna uppdaterar uppgifterna om vattenläget på vatten.fi. Tjänsten översvämningsläget (vesi.fi) ...

Etusivu/TULVA-nosto:Seuraa tulvatilannetta SYKEfi_RUOTSI
Etusivu/TULVA-nosto:Seuraa tulvatilannetta SVE
Innehållssidå | Publicerad: 16-06-2016

Höga vattenstånd i södra och sydvästra Finland samt Österbotten Översvämningscentret och NTM-centralerna uppdaterar uppgifterna om vattenläget på vesi.fi: Vattenläget och prognoser (......

Etusivu/TULVA-nosto:Seuraa tulvatilannetta SVE