Katja Paalanen
Innehållssidå | Publicerad: 14-04-2023

Ekonomi- och finansieringschef fornamn.efternamn@syke.fi Telefon: +358 29 525 2153 Finlands miljöcentral (Syke) Administrativa tjänster Adress: Ladugårdsbågen 11 00790 Helsin......

Experter > Katja Paalanen
E-Fakturor
Innehållssidå | Publicerad: 26-03-2021

Finlands miljöcentral (Syke) behandlar och arkiverar sina inköpsfakturor endast som nätfakturor. Vi ber att inköpsfakturor till Syke skickas som nätfakturor via OpusCapita Solutions Oy, som är statsf...

Syke Info > E-Fakturor