Blanketten för uppföljning av detaljplanen förnyas – uppgifterna meddelas från och med juni i Ryhti-systemet
Nyhet | Publicerad: 15-01-2024

Anmälningen av uppföljningsuppgifter för detaljplaner ändras våren 2024. Den nuvarande blanketten för uppföljning av detaljplanen försvinner från tjänsten TYVI Pro i slutet av maj. Den nya blanketten ......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Blanketten för uppföljning av detaljplanen förnyas – uppgifterna meddelas från och med juni i Ryhti-systemet
Aktuellt > Nyheter > Blanketten för uppföljning av detaljplanen förnyas – uppgifterna meddelas från och med juni i Ryhti-systemet
Forskning & utveckling > Byggda miljön > Blanketten för uppföljning av detaljplanen förnyas – uppgifterna meddelas från och med juni i Ryhti-systemet
Forskning & utveckling > Byggda miljön > Informationssystem och dataset > Blanketten för uppföljning av detaljplanen förnyas – uppgifterna meddelas från och med juni i Ryhti-systemet
Forskning & utveckling > Forsknings- och utvecklingsprojekt > Projekt > Datasystemet för den byggda miljön – RYTJ > Blanketten för uppföljning av detaljplanen förnyas – uppgifterna meddelas från och med juni i Ryhti-systemet
Den nya webbplatsen gör datasystemet för den byggda miljön bekant
Nyhet | Publicerad: 08-05-2023

Webbplatsen erbjuder svar till dem som är intresserade av informationshantering i den byggda miljön....

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Den nya webbplatsen gör datasystemet för den byggda miljön bekant
Aktuellt > Nyheter > Den nya webbplatsen gör datasystemet för den byggda miljön bekant
Forskning & utveckling > Byggda miljön > Den nya webbplatsen gör datasystemet för den byggda miljön bekant
Forskning & utveckling > Byggda miljön > Informationssystem och dataset > Den nya webbplatsen gör datasystemet för den byggda miljön bekant
Forskning & utveckling > Forsknings- och utvecklingsprojekt > Projekt > Datasystemet för den byggda miljön – RYTJ > Den nya webbplatsen gör datasystemet för den byggda miljön bekant
Öppen information > > Den nya webbplatsen gör datasystemet för den byggda miljön bekant
Hundra dagar av tekniskt genomförande av datasystemet för den byggda miljön: ”Sammanhållningen bådar gott!”
Nyhet | Publicerad: 18-04-2023

Enligt Mikke Tanska (till vänster) och Markus Kumpulainen har samarbetet i flerpartsprojektgruppen gått ytterst bra. © Solita I slutet av mars uppnåddes en milstolpe i datasystemet f......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hundra dagar av tekniskt genomförande av datasystemet för den byggda miljön: ”Sammanhållningen bådar gott!”
Aktuellt > Nyheter > Hundra dagar av tekniskt genomförande av datasystemet för den byggda miljön: ”Sammanhållningen bådar gott!”
Forskning & utveckling > Byggda miljön > Hundra dagar av tekniskt genomförande av datasystemet för den byggda miljön: ”Sammanhållningen bådar gott!”
Forskning & utveckling > Byggda miljön > Informationssystem och dataset > Hundra dagar av tekniskt genomförande av datasystemet för den byggda miljön: ”Sammanhållningen bådar gott!”
Forskning & utveckling > Forsknings- och utvecklingsprojekt > Projekt > Datasystemet för den byggda miljön – RYTJ > Hundra dagar av tekniskt genomförande av datasystemet för den byggda miljön: ”Sammanhållningen bådar gott!”
Öppen information > > Hundra dagar av tekniskt genomförande av datasystemet för den byggda miljön: ”Sammanhållningen bådar gott!”
Päivi Fjäder
Innehållssidå | Publicerad: 20-03-2023

  Forskare Kontaktuppgifter Finlands miljöcentral (Syke) Cirkulärekonomiska lösningar Skadliga ämnen Adress: Ladugårdsbågen 11, 00790 Helsingfors E-post: fo......

Experter > Päivi Fjäder
Kati Vierikko
Innehållssidå | Publicerad: 02-01-2023

Gruppchef Docent (urban ecology) PhD (environmental sciences) M.sc. (systematic botany) Kontakuppgifter fornamn.efternamn@syke.fi Tel: +358 50 476 6293 Finlands miljö......

Experter > Kati Vierikko
Solita-Sitowise konsortiet har utvalts till förverkligare av datasystemet för den byggda miljön
Nyhet | Publicerad: 20-12-2022

Finlands miljöcentral har valt konsortiet bestående av Solita Oy och Sitowise Oy till teknisk förverkligare av datasystemet för den byggda miljön. Datasystemet förverkligas under år 2023 och 2024, i s......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Nyheter > Solita-Sitowise konsortiet har utvalts till förverkligare av datasystemet för den byggda miljön
Aktuellt > Solita-Sitowise konsortiet har utvalts till förverkligare av datasystemet för den byggda miljön
Forskning & utveckling > Byggda miljön > Informationssystem och dataset > Solita-Sitowise konsortiet har utvalts till förverkligare av datasystemet för den byggda miljön
Forskning & utveckling > Byggda miljön > Solita-Sitowise konsortiet har utvalts till förverkligare av datasystemet för den byggda miljön
Öppen information > > Solita-Sitowise konsortiet har utvalts till förverkligare av datasystemet för den byggda miljön
Informationssystem och dataset
Innehållssidå | Publicerad: 29-09-2022

Finlands miljöcentral utvecklar och upprätthåller informationssystem och dataset för den byggda miljön som stöd för styrning av områdesanvändningen, planering av markanvändningen, delt...

Forskning & utveckling > Byggda miljön > Informationssystem och dataset
Nu söks kommuner som vill testa datasystemet för den byggda miljön
Nyhet | Publicerad: 16-06-2022

Miljöministeriet och Finlands miljöcentral utmanar kommunerna att delta i pilotprojektet för att utveckla ett datasystem för den byggda miljön. De kommuner som är intresserade av pilotprojektet som in......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Nu söks kommuner som vill testa datasystemet för den byggda miljön
Aktuellt > Nyheter > Nu söks kommuner som vill testa datasystemet för den byggda miljön
Forskning & utveckling > Byggda miljön > Informationssystem och dataset > Nu söks kommuner som vill testa datasystemet för den byggda miljön
Forskning & utveckling > Byggda miljön > Nu söks kommuner som vill testa datasystemet för den byggda miljön
Öppen information > Nu söks kommuner som vill testa datasystemet för den byggda miljön
Utredningen utvärderar den roll som datasystemet för den byggda miljön spelar vid bevarandet av dokument – möjligheten att arkivera i framtiden måste säkerställas i genomförandet
Nyhet | Publicerad: 24-05-2022

I utredningsarbetet som utförts under våren har den roll som datasystemet för den byggda miljön spelar vid arkivering, det vill säga permanent lagring av dokument, bedömts. Utredningen rekommenderar a......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Nyheter > Utredningen utvärderar den roll som datasystemet för den byggda miljön spelar vid bevarandet av dokument – möjligheten att arkivera i framtiden måste säkerställas i genomförandet
Aktuellt > Utredningen utvärderar den roll som datasystemet för den byggda miljön spelar vid bevarandet av dokument – möjligheten att arkivera i framtiden måste säkerställas i genomförandet
Forskning & utveckling > Byggda miljön > Informationssystem och dataset > Utredningen utvärderar den roll som datasystemet för den byggda miljön spelar vid bevarandet av dokument – möjligheten att arkivera i framtiden måste säkerställas i genomförandet
Forskning & utveckling > Byggda miljön > Utredningen utvärderar den roll som datasystemet för den byggda miljön spelar vid bevarandet av dokument – möjligheten att arkivera i framtiden måste säkerställas i genomförandet
Öppen information > Utredningen utvärderar den roll som datasystemet för den byggda miljön spelar vid bevarandet av dokument – möjligheten att arkivera i framtiden måste säkerställas i genomförandet
SYKE söker implementerare för datasystemet för den byggda miljön – konkurrensutsättning pågår
Nyhet | Publicerad: 14-04-2022

I datasystemet för den byggda miljön samlas nationell information om planer gällande områdesanvändning och byggande. Finlands miljöcentral (SYKE) har två öppna upphandlingar gällande systemet. Redovis......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Nyheter > SYKE söker implementerare för datasystemet för den byggda miljön – konkurrensutsättning pågår
Aktuellt > SYKE söker implementerare för datasystemet för den byggda miljön – konkurrensutsättning pågår
Forskning & utveckling > Byggda miljön > SYKE söker implementerare för datasystemet för den byggda miljön – konkurrensutsättning pågår
Öppen information > SYKE söker implementerare för datasystemet för den byggda miljön – konkurrensutsättning pågår
Datasystemet för den byggda miljön – RYTJ
Projekt | Publicerad: 17-02-2023

  Bild: Miljöministeriet     Det nya nationella datasystemet för den byggda miljön (Ryhti) samlar ihop data om byggande och planläggning. Systemet kommer att...

Forskning & utveckling > Forsknings- och utvecklingsprojekt > Projekt > Datasystemet för den byggda miljön – RYTJ
Planer och tillstånd – information om planläggning och byggande från hela landet samlas in i datasystemet för den byggda miljön
Nyhet | Publicerad: 10-03-2022

I datasystemet för den byggda miljön samlas information om planläggning och byggande från hela landet. Datasystemet, som tas i bruk 2024, minskar dubbelarbete och hjälper bland annat med planeringen a......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Nyheter > Planer och tillstånd – information om planläggning och byggande från hela landet samlas in i datasystemet för den byggda miljön
Aktuellt > Planer och tillstånd – information om planläggning och byggande från hela landet samlas in i datasystemet för den byggda miljön
Forskning & utveckling > Byggda miljön > Planer och tillstånd – information om planläggning och byggande från hela landet samlas in i datasystemet för den byggda miljön
Öppen information > > Planer och tillstånd – information om planläggning och byggande från hela landet samlas in i datasystemet för den byggda miljön
Datasystemet för den byggda miljön underlättar utnyttjandet av data – definitionen av den första fasen är klar
Nyhet | Publicerad: 25-01-2022

Datasystemet för den byggda miljön samlar information om byggande och planer relaterade till områdesanvändning i ett nationellt interoperabelt format. Syftet med det nya informationsystemet är att eff......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Datasystemet för den byggda miljön underlättar utnyttjandet av data – definitionen av den första fasen är klar
Aktuellt > Nyheter > Datasystemet för den byggda miljön underlättar utnyttjandet av data – definitionen av den första fasen är klar
Forskning & utveckling > Byggda miljön > Datasystemet för den byggda miljön underlättar utnyttjandet av data – definitionen av den första fasen är klar
Öppen information > > Datasystemet för den byggda miljön underlättar utnyttjandet av data – definitionen av den första fasen är klar
I Finland är trafikens positiva hälsoeffekter större än de negativa
Pressmeddelande | Publicerad: 22-04-2021

De negativa folkhälsoeffekterna av buller, luftföroreningar och olyckor som orsakas av inrikestrafik är mindre i hela Finland och i de största städerna än de positiva som hänger ihop med den fysiska a......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > I Finland är trafikens positiva hälsoeffekter större än de negativa
Aktuellt > Pressmeddelanden > I Finland är trafikens positiva hälsoeffekter större än de negativa
Forskning & utveckling > Urbanisering > I Finland är trafikens positiva hälsoeffekter större än de negativa
Informationstjänsten för livsmiljön Liiteri gör data om den byggda miljön tillgänglig för alla
Pressmeddelande | Publicerad: 19-11-2015

Informationstjänsten för livsmiljön Liiteri öppnades i oktober. Liiteri erbjuder omfattande information om den byggda miljön i enhetligt format. Myndigheter, företag och medborgare kan söka informatio......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Pressmeddelanden > Informationstjänsten för livsmiljön Liiteri gör data om den byggda miljön tillgänglig för alla
Forskning & utveckling > Byggda miljön > Informationstjänsten för livsmiljön Liiteri gör data om den byggda miljön tillgänglig för alla
Ställningen för stadsregionernas centrumområden har försvagats i och med att detaljhandeln har koncentrerats till områden utanför centrum
Pressmeddelande | Publicerad: 28-04-2014

Enligt en utredning som publicerades idag har stadsregionernas centrumområden fortfarande en tämligen stark ställning i fråga om boende. I många stadsregioner har det dock vid sidan av centrumområden ......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Pressmeddelanden > Ställningen för stadsregionernas centrumområden har försvagats i och med att detaljhandeln har koncentrerats till områden utanför centrum
Forskning & utveckling > Byggda miljön > Ställningen för stadsregionernas centrumområden har försvagats i och med att detaljhandeln har koncentrerats till områden utanför centrum
Följ med vad som händer i din närmiljö med en ny elektronisk tjänst
Pressmeddelande | Publicerad: 03-06-2013

Vill du få reda på vilka byggprojekt som planeras i närheten av ditt hem? Är du intresserad av i vilka vatten man tänker muddra i trakten kring din sommarstuga? Dessa frågor, och många andra, kan den ......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Pressmeddelanden > Följ med vad som händer i din närmiljö med en ny elektronisk tjänst
Forskning & utveckling > Byggda miljön > Följ med vad som händer i din närmiljö med en ny elektronisk tjänst