Marko Tainio
Innehållssidå | Publicerad: 10-12-2021

Direktör för program om hållbar urbanisering © Kai Widell fornamn.efternamn@syke.fi Telefon: +358-29-525-2127 Twitter: @MarkoTainio Professional some: LinkedIn , Go......

Experter > Marko Tainio
I Finland är trafikens positiva hälsoeffekter större än de negativa
Pressmeddelande | Publicerad: 22-04-2021

De negativa folkhälsoeffekterna av buller, luftföroreningar och olyckor som orsakas av inrikestrafik är mindre i hela Finland och i de största städerna än de positiva som hänger ihop med den fysiska a......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > I Finland är trafikens positiva hälsoeffekter större än de negativa
Aktuellt > Pressmeddelanden > I Finland är trafikens positiva hälsoeffekter större än de negativa
Forskning & utveckling > Urbanisering > I Finland är trafikens positiva hälsoeffekter större än de negativa