Insamling av åkerskiftespecifika näringsuppgifter i det digitala datasystemet skulle avsevärt effektivisera vattenskyddet inom jordbruket
Pressmeddelande | Publicerad: 16-02-2022

Miljöregleringen inom jordbruket förnyas som bäst. Man håller på att föreskriva maximala nivåer för fosforgödsling som gäller alla gårdar. Efterlevnaden av gränserna borde kunna övervakas bättre än fö......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Insamling av åkerskiftespecifika näringsuppgifter i det digitala datasystemet skulle avsevärt effektivisera vattenskyddet inom jordbruket
Aktuellt > Pressmeddelanden > Insamling av åkerskiftespecifika näringsuppgifter i det digitala datasystemet skulle avsevärt effektivisera vattenskyddet inom jordbruket
Forskning & utveckling > Vatten > Insamling av åkerskiftespecifika näringsuppgifter i det digitala datasystemet skulle avsevärt effektivisera vattenskyddet inom jordbruket
Berätta vad du tycker är felet med bestämmelserna som gäller miljöskyddet
Pressmeddelande | Publicerad: 25-09-2014

Vilka miljöbestämmelser känns orimliga? Svar på denna fråga söker Finlands miljöcentrals webbenkät som blev tillgänglig den 24 september. Syftet med enkäten är att klarlägga medborgarnas synpunkter på......

Aktuellt > Pressmeddelanden > Berätta vad du tycker är felet med bestämmelserna som gäller miljöskyddet