1
2
3
4
...
10
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar

Övervakningsresorna i augusti 2022: Syreproblemen består i Finska viken
Pressmeddelande | Publicerad: 01-12-2022

I augusti utredde Finlands miljöcentral situationen för Finlands havsområden. De djupa bottnarna i Finska viken var syrefria och syreläget på kustens djupa bottnar hade försämrats, vilket också återsp......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Pressmeddelanden > Övervakningsresorna i augusti 2022: Syreproblemen består i Finska viken
Aktuellt > Övervakningsresorna i augusti 2022: Syreproblemen består i Finska viken
Forskning & utveckling > Havet > > Övervakningsresorna i augusti 2022: Syreproblemen består i Finska viken
Forskning & utveckling > Havet > Övervakningsresorna i augusti 2022: Syreproblemen består i Finska viken
Tjänster > Forskningsfartyget Aranda > Övervakningsresorna i augusti 2022: Syreproblemen består i Finska viken
Tullen och SYKE övervakade tillsammans avfallstransporter från Finland
Nyhet | Publicerad: 29-11-2022

Tullen och Finlands miljöcentral SYKE intensivövervakade i oktober internationella avfallstransporter som en del av en världsomfattande DEMETER-kontrolloperation. Brister upptäcktes särskilt i dokumen......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Nyheter > Tullen och SYKE övervakade tillsammans avfallstransporter från Finland
Aktuellt > Tullen och SYKE övervakade tillsammans avfallstransporter från Finland
Forskning & utveckling > Cirkulär ekonomi > Tullen och SYKE övervakade tillsammans avfallstransporter från Finland
Forskning & utveckling > Konsumtion och produktion > Tullen och SYKE övervakade tillsammans avfallstransporter från Finland
Etusivu / Iso nosto /SV
Innehållssidå | Publicerad: 22-11-2022

Övervakningsresorna i augusti 2022: Syreproblemen består i Finska viken Pressmeddelande 1.12.2022 I augusti utredde Finlands miljöcentral situationen för Finlands havsområden. De dj......

Etusivu / Iso nosto /SV
Preliminära uppgifter: Kommunernas klimatutsläpp minskade med 3,1 procent år 2021
Pressmeddelande | Publicerad: 22-11-2022

Enligt Finlands miljöcentral SYKE:s beräkningar har kommunernas sammanlagda klimatutsläpp minskat med 3,1 procent år 2021 jämfört med det föregående året.Utsläppen minskade inom nästan alla sektorer, ......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Preliminära uppgifter: Kommunernas klimatutsläpp minskade med 3,1 procent år 2021
Aktuellt > Pressmeddelanden > Preliminära uppgifter: Kommunernas klimatutsläpp minskade med 3,1 procent år 2021
Forskning & utveckling > Klimatförändring > Preliminära uppgifter: Kommunernas klimatutsläpp minskade med 3,1 procent år 2021
Forskning & utveckling > Konsumtion och produktion > Preliminära uppgifter: Kommunernas klimatutsläpp minskade med 3,1 procent år 2021
Aino Laine
Innehållssidå | Publicerad: 11-11-2022

Kommunikations chef   Kontaktuppgifter fornamn.efternamn@syke.fi Telefon: +358 295 252 138 Finlands miljöcentral SYKE Kommunikation Adress: Ladugårdsbågen......

Experter > Aino Laine
Suvi Kataja
Innehållssidå | Publicerad: 11-11-2022

Ledande kommunikationsexpert   Kontaktuppgifter fornamn.efternamn@syke.fi Telefon: +358 295 252 287 Finlands miljöcentral SYKE Kommunikation Adress: Ladug......

Experter > Suvi Kataja
Biodiversea LIFE-IP – för havsnaturen
Projekt | Publicerad: 03-11-2022

  Biodiversea LIFE IP (2021–2029) är Finlands största samarbetsprojekt för att trygga Östersjöns biologiska mångfald. Målet är ett fungerande nätverk av skyddsområden Det a...

Forskning & utveckling > Forsknings- och utvecklingsprojekt > Projekt > Biodiversea LIFE-IP – för havsnaturen
MAAMERI
Projekt | Publicerad: 05-10-2022

  MAAMERI-projektet ingår i forskningsdelen av programmet för effektiverat vattenskydd (2019–2023). Projektet förbättrar förståelsen för hur förändringar i näringsbelastningen från l...

Forskning & utveckling > Forsknings- och utvecklingsprojekt > Projekt > MAAMERI
Leif Schulman
Innehållssidå | Publicerad: 24-10-2022

Generaldirektör © Kai Widell Kontaktuppgifter Assistent, ledning Laura Hautalampi fornamn.efternamn@syke.fi Telefon: +358 2 952 51129 Twitter: @Leif_Sch F......

Experter > Leif Schulman
En omfattande gipsbehandling av åkrarna skulle minska fosforutsläppen till Östersjön
Pressmeddelande | Publicerad: 20-10-2022

Resultaten av den fleråriga övervakningen av gipsbehandling av åkrar bekräftar gipsets vattenskyddseffekter. Inga skador har konstaterats på odlingen....

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > En omfattande gipsbehandling av åkrarna skulle minska fosforutsläppen till Östersjön
Aktuellt > Pressmeddelanden > En omfattande gipsbehandling av åkrarna skulle minska fosforutsläppen till Östersjön
Forskning & utveckling > Forsknings- och utvecklingsprojekt > En omfattande gipsbehandling av åkrarna skulle minska fosforutsläppen till Östersjön
Forskning & utveckling > Vatten > En omfattande gipsbehandling av åkrarna skulle minska fosforutsläppen till Östersjön
På Landskapsdagen lönar det sig att fotografera landskap
Nyhet | Publicerad: 17-10-2022

Nu är det dags att vända blicken och kameran mot landskapet. Landskapsdagen firas torsdagen 20 oktober och dagen till ära ordnas en fototävling och guidade landskapspromenader. Senare på hösten firas ......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Nyheter > På Landskapsdagen lönar det sig att fotografera landskap
Aktuellt > På Landskapsdagen lönar det sig att fotografera landskap
Forskning & utveckling > Natur > Expertarbete > På Landskapsdagen lönar det sig att fotografera landskap
Forskning & utveckling > Natur > På Landskapsdagen lönar det sig att fotografera landskap
Blankett för uppföljning av detaljplanen
Innehållssidå | Publicerad: 14-10-2022

Det nya TYVI-lagringsgränssnittet introducerades 22.8.2022. Läs mer på finska! Anvisningar på finska har även sammanställts på sidan Useimmin kysytyt kysymykset: Asemakaavan seura...

Forskning & utveckling > Byggda miljön > Informationssystem och dataset > Planpläggning > Blankett för uppföljning av detaljplanen
Planpläggning
Innehållssidå | Publicerad: 14-10-2022

Största delen av planeringens ursprungliga uppgifter uppkommer idag i kommunerna, landskapsförbunden och förvaltningsrätterna, varför samarbete är nödvändigt för att kunna skapa en helhetsbild av pla...

Forskning & utveckling > Byggda miljön > Informationssystem och dataset > Planpläggning
Informationssystem och dataset
Innehållssidå | Publicerad: 29-09-2022

Finlands miljöcentral utvecklar och upprätthåller informationssystem och dataset för den byggda miljön som stöd för styrning av områdesanvändningen, planering av markanvändningen, delt...

Forskning & utveckling > Byggda miljön > Informationssystem och dataset
Klimatkonsekvenserna av gasläckan från Nord Stream verkar bli betydligt större än konsekvenserna för den marina miljön – riskerna med kemiska vapen som dumpats i området utreds
Nyhet | Publicerad: 30-09-2022

Den metan som läcker ut från de skadade gasledningarna Nord Stream är en kraftig växthusgas som har betydligt större klimatpåverkan än vad samma mängd koldioxid har. Utsläppets direkta konsekvenser fö......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Klimatkonsekvenserna av gasläckan från Nord Stream verkar bli betydligt större än konsekvenserna för den marina miljön – riskerna med kemiska vapen som dumpats i området utreds
Aktuellt > Nyheter > Klimatkonsekvenserna av gasläckan från Nord Stream verkar bli betydligt större än konsekvenserna för den marina miljön – riskerna med kemiska vapen som dumpats i området utreds
Forskning & utveckling > Havet > Klimatkonsekvenserna av gasläckan från Nord Stream verkar bli betydligt större än konsekvenserna för den marina miljön – riskerna med kemiska vapen som dumpats i området utreds
Forskning & utveckling > Klimatförändring > Klimatkonsekvenserna av gasläckan från Nord Stream verkar bli betydligt större än konsekvenserna för den marina miljön – riskerna med kemiska vapen som dumpats i området utreds
I Södra Savolax genomförs ett pilotprojekt om export av giltiga planer till ett format som krävs av datasystemet
Nyhet | Publicerad: 26-09-2022

Kommunerna i Södra Savolax letar tillsammans med NTM-centralen och en konsultgrupp efter bästa praxis för att exportera planer till ett datamodellformat. Arbetet är en nära dialog där värdet av lokal ......

Forskning & utveckling > Forsknings- och utvecklingsprojekt > Projekt > Gällande planer till datasystemet för den byggda miljön (VOOKA) > I Södra Savolax genomförs ett pilotprojekt om export av giltiga planer till ett format som krävs av datasystemet
Alalaidan linkit SV
Innehållssidå | Publicerad: 25-03-2013

Finlands miljöcentral Ladugårdsbågen 11 00790 Helsingfors Växel: 0295 251 000 (enligt uppringarens operatörs prissättning) Fax: 09 454 6030 Information om syke.fi Ge...

LINKIT SV > Alalaidan linkit SV
Om kakor (cookies)
Innehållssidå | Publicerad: 14-09-2022

Vi ber om ditt samtycke till användningen av kakor (cookies på engelska) när du kommer till webbplatsen syke.fi. Du kan ändra ditt samtycke från länken Cookie inställningar längst ner på varje sida. ......

Om kakor (cookies)
Dataskyddsmeddelande om behandling av personuppgifter i anslutning till projektet Boendebarometer
Innehållssidå | Publicerad: 09-09-2022

Detta dataskyddsmeddelande innehåller de uppgifter enligt artiklarna 13 och 14 i Europaparlamentets och rådets allmänna dataskyddsförordning (2016/679) som ska lämnas till den registrerade. I detta m......

SYKE Info > Dataskydd > Dataskyddsmeddelande om behandling av personuppgifter i anslutning till projektet Boendebarometer
Omfattande EU-finansiering för Finland för att främja den cirkulära ekonomin för plast
Pressmeddelande | Publicerad: 08-09-2022

I Finland inleds ett omfattande samarbetsprojekt för att främja den cirkulära ekonomin för plast. Projektet PlastLIFE SIP, som leds av miljöministeriet och Finlands miljöcentral (SYKE), är en del av E......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Omfattande EU-finansiering för Finland för att främja den cirkulära ekonomin för plast
Aktuellt > Pressmeddelanden > Omfattande EU-finansiering för Finland för att främja den cirkulära ekonomin för plast
Forskning & utveckling > Cirkulär ekonomi > Omfattande EU-finansiering för Finland för att främja den cirkulära ekonomin för plast
Forskning & utveckling > Havet > Omfattande EU-finansiering för Finland för att främja den cirkulära ekonomin för plast
Forskning & utveckling > Konsumtion och produktion > Omfattande EU-finansiering för Finland för att främja den cirkulära ekonomin för plast

1
2
3
4
...
10
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar