Anvisning för detaljerad sökning

Sökfunktionen hittar du uppe i högra hörnet på webbplatsen syke.fi. Du kan skriva ett eller flera ord direkt i sökrutan. När du trycker på "Sök" startar sökningen.

  • Om du skriver flera sökord och skiljer åt dem med mellanslag, söker sökfunktionen efter sidor där alla ord påträffas.
  • Du kan trunkera sökord med asterisk (*). Då kan du söka på delar av ord, böjningsformer eller sammansatta ord. Till exempel sökordet översväm* ger sökresultat på bl.a. översvämmas, översvämningsområden och översvämningsskador.
  • Om du sätter citationstecken kring en fras, behandlas den som en enhetlig sökfras. Då måste den exakta frasen ingå i materialet för att ge sökresultat.

Webbplatsen syke.fi finns på finska, svenska och engelska. Sökningen avgränsas enligt den språkversion du valt.

Sökfunktionen letar också i bifogade filer (MS Office 2003, 2007, 2010 och pdf).

Om du vill kan du precisera sökningen med olika kriterier, t.ex. enligt ämnesområde eller utgivare. Sökalternativen hittar du i högra spalten på sidan Detaljerad sökning.