Utbildning och seminarier

Finlands miljöcentral organiserar utbildnings- och rådplägningsdagar bland annat för ledningen av miljöministeriet, Närings-, trafik- och miljöcentralen och regionförvaltningsverk. Evenemang är riktade till olika intressent- och kundgrupper. Miljöförvaltningens utbildning och kurser är huvudsakligen finskspråkiga.

Seminarier för forsknings- och utvecklingsprojekt finns på de projektens egna sidor.

Information om betalning Suomi.fi > Paytrail 

Publicerad 15-05-2013 kl. 9.37, uppdaterad 07-10-2022 kl. 14.16