Tillstånd

Miljöförstörelse kan förebyggas bl.a. genom ett koncessionssystem som bygger på lagstiftningen. Miljötillstånd beviljas av regionförvaltningsverket (RFV).

Tillstånden som Syke beviljar:

Dessutom utreder Syke på riksnivå bl.a. hur tillståndssystemet fungerar och ger i tillståndsfrågor experthjälp till regionförvaltningsverket.

Publicerad 18-04-2013 kl. 13.24, uppdaterad 13-03-2023 kl. 10.32