Metodstandardisering inom miljösektorn

Samarbetsavtal mellan Syke och SFS (för utarbetning av standarder)

Finlands miljöcentral (Syke) har ett samarbetsavtal med SFS Finska Standarder rf (SFS) för utarbetning av standarder inom denna sektor. Enligt avtalet ansvarar Syke förberedelserna av standarder inom miljösektorn. Syke representerar även Finland i följande tekniska kommittéer (TC) inom Europeiska standardiseringsorganisationen (CEN) och den Internationella organisationen för standardisering (ISO):

Dessa tekniska kommittéer förbereder Europeiska (EN) och Internationella (ISO) standarder för miljösektorn. CEN/TC 345 Kakaterisering av mark tekniska kommitté har avbrutits och dess standarden har överforts till CEN/TC 444.

Nationella standardiseringsspegelkommittéer

Syke utnämnt följande nationella arbetsgrupper som består av experter inom olika sektorer för perioder 1.1.2020 - 31.12.2024  för att kunna ta hand om sina uppgifter inom standardiseringen:

1. Spegelkommittén för kemiska och provtagningsvattenforskningsmetoder (VENOSTA)

 • CEN/TC 230 Vattenanalys
 • ISO/TC 147 Vattenkvalitet
  • SC 2 Fysiska, kemiska och biokemiska metoder
  • SC 6 Provtagning

2. Spegelkommittén för biologiska metoder (VEBISTA)

 • CEN/TC 230 Vattenanalys 
  • Biologiska metoder
 • ISO/TC 147 Vattenkvalitet
  • Biologiska metoder

3. Spegelkommittén för mikrobiologiska metoder (VEMISTA)

 • ISO/TC 147 Vattenkvalitet
  • SC 4 Microbiologiska metoder

Institutet för Hälsa och välfärd (THL) ansvar för detta arbete.

4. Spegelkommittén för karakterisering av mark och slam (KIINSTA)

 1. ISO/TC 190 Jordkvalitet
 2. CEN/TC 308 Karakterisering av slam
 3. CEN/TC 444 Miljökarakterisering av fasta matriser

5. Syke ansvarar för standardisering av hydrologiska mätningar

 • CEN/TC 318 Hydrometri
 • ISO/TC 113 Hydrometri

Ingen spegelkommitté upprättad.

6. Syke ansvarar för standardisering av:

 • ISO/TC 275 Slam återvinning, återanvändning, behandling oc bortskaffande

Ingen spegelkommitté upprättad.

Deltagande i spegelgrupperna

Deltagandet i ovan nämnda spegelgrupper är öppen och gratis för experter som är intresserade  av att utveckla standarder av miljömetoder.

Användning av standarderna för miljömetoderna

Metodstandarderna används för forskningsändamål, övervakning av utsläpp och övervakning av miljötillståndet. De har också en viktig roll vid genomförandet av EU-direktiv. Användningen av standarderna underlättar att få tillförlitliga och jämförbara resultat, vilket förenklar nationellt och internationellt samarbete bpde inom den privata och den offentliga sektorn.

Lista över standarderna finns på SFS online:

Publicerad 15-11-2017 kl. 15.16, uppdaterad 19-02-2024 kl. 12.23
Målgrupp: