Certifiering förbättrar fältverksamhetens kvalitet

Provtagning på bryggan.

Finlands miljöcentral SYKE har tillsatt en grupp experter, som beviljar certifikaten på de olika specialiseringsområdena, upprätthåller och utvecklar verksamheten. Expertgruppen (Certi) bestämmer också över innehåller i skolningskurserna för provtagarna. Expertgruppen består av erfarna forskare från SYKE, Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) och Meterologiska Institutet.
Miljöministeriet har tillsatt en certifieringsnämnd som består av representanter från olika intressegrupper. Nämnden som är tillsatt för 5 år framåt stöder och handleder expertgruppen.

Standarder och principer för personcertifiering

Certifieringssystemet baserar sig på standarden SFS-EN ISO/IEC 17024/2012 (Bedömning av överensstämmelse - Allmänna krav för organ som handhar certifiering av personer). Systemets är ackrediterat (S022) av The Finnish Accreditation Service (FINAS) och verksamheten är beskriven i expertgruppens kvalitetshandbok. Certifieringsförloppet och upprätthållande av certifiering innehåller flera olika skeden.

Publicerad 11-11-2013 kl. 15.02, uppdaterad 24-04-2023 kl. 7.59
Målgrupp: