Certifiering av miljöprovtagare

En å.

Systemet för individuell certifiering av miljöprovtagare och annan fältpersonal erbjuder en möjlighet att säkerställa personens kompetens för miljöprovtagning, fältmätning och miljöobservation. Miljöskyddslagen förutsätter att mätningar, tester, utredningar och undersökningar utförs med kompetenta, tillförlitliga och ändamålsenliga metoder. För tillförlitliga resultat är en ändamålsenlig fältverksamhet en absolut förutsättning.

Fältperonal kan påvisa sin kompetens inom ett eller flera specialiseringsområden. Specialiseringsområdena är:

  • Vattenprovtagning och mätning av vatten
  • Dricks- och badvattenprovtagning
  • Provtagning av jordmånen och fast avfall
  • Luftmätningar
  • Vattenbiologiska prover
  • Fältarbete för hydrologisk övervakning
  • Mätning och bedömning av buller
  • Naturinventeringar*

* Specialiseringsområdet är INTE inkluderat i akkrediteringsbeslutet (S022) för SFS-EN ISO/IEC 17024 (www.finas.fi).

Mera information

Gruppchef Katarina Björklöf

Certi logo.
 
Publicerad 11-11-2013 kl. 14.40, uppdaterad 23-10-2023 kl. 11.17
Målgrupp: