Kvalitets- och laboratorietjänster

Bild: Timo Vänni

Finlands miljöcentral (Syke) är det nationella referenslaboratoriet inom miljösektorn i Finland sedan år 2001. Referenslaboratoriets uppgifter är att stöda laboratorier och forskningsanstalter som producerar övervaknings-, forsknings- och styrinformation för myndigheterna. Målsättningen är att all producerad information är pålitlig, jämförbar och kvalitetsmässigt ändamålsenlig.

Syke erbjuder extern bedömning och skolning för kemiska och biologiska testnings- och provtagningsmetoder och deltar i den nationella och internationella metodstandardiseringen. Referenslaboratoriets expertis utnyttjas också vid utvecklingen av analysmetoder, inom lagstiftningen och i internationella projekt.

  • Kompetensprovningar och andra internkalibreringar
  • Kalibrerings- och kontrakterat laboratorium
  • Analystjänster
  • Certifierad fältverksamhet
  • Metodstandardisering inom miljösektorn

 

Publicerad 16-06-2017 kl. 15.43, uppdaterad 08-05-2023 kl. 7.50
Målgrupp: