Nautilus och Aranda-fartygen

S/S Nautilus

År 1903 fick Havsforskningsinstitutet ångfartyget Nautilus till sitt förfogande. Fartyget byggdes för fiskeri- och havsforskning, och utnyttjades av Havsforskningsinstitutet till år 1938.

Nautilus.jpg

Första Aranda

Sommaren 1939 kunde havsforskarna ta i bruk det första Aranda-fartyget. Ursprungligen var det ett passagerarfartyg och utnyttjades som utflyktsfartyg för skolbarn. Man hann med bara en expedition innan Andra världskriget bröt ut, och år 1945 måste man lämna fartyget som krigsersättning till Sovjetunionen.

SS Aranda.jpg

Andra Aranda

År 1953 togs forskningsfartyget Aranda som fick namnet efter sin företrädare, och som även kunde användas i menföre, i bruk. Fartyget var utrustat med mångsidig instrumentation för forskning av hav och havsbotten, och för fiskerinäringsforskning. Aranda utnyttjades vintertid i menförestrafik i Åbo skärgård, och under sommaren gjordes forskningsresor. Havsforskninginstitutet höll sig med fartyget ända till 1989.

Vanha_Aranda_Katariina.jpg

Tredje Aranda

År 1989 tog Havsforskningsinstitutet i bruk ett modernt, enbart för havsforskning planerat forskningsfartyg som fyller kraven för modern havsforskning. Fartyget fick namnet Aranda efter sina två företrädare. Till skillnad från de tidigare Aranda-fartygen och Nautilus,är nuvarande Aranda helt i Havsforskningsinstitutets och nuförtiden Finlands miljöcentrals ägo. De förstnämnda var antingen hyrda eller till låns.

Aranda_556.jpg

Forskningsfartyget döptes, liksom sina föregångare, till Aranda den 15 juni 1989 av Havsforskningsintitutets överdirektör Aarno Voipios hustru, fru Raija Voipio.

Åren 2017–2018 gick Aranda genom en grundlig renovering och ombyggning på Rauma Marine Constructions Oy:s varv i Raumo.

Aranda_556_verkkosivuille_IL
© Ilkka Lastumäki / itämeri.kuvat.fi

 

Publicerad 12-12-2014 kl. 12.00, uppdaterad 06-06-2019 kl. 16.53
Målgrupp: