Forskningsexpeditionerna 2020

Forskningsfartyget Arandas forskningsexpeditionerna 2020:

21.01.2020 - 08.02.2019 Kemiskt-Fysikaliska övervakningen av Östersjön (COMBINE 1).

Ansvarig forskare: Harri Kankaanpää (leg 1) och Pekka Kotilainen (leg 2)

23.03.2020 - 01.04.2020 Jämförelse och installeringar. OBS. forskningresan avlysat

Ansvarig forskare: Riikka Hietala

21.04.2020 - 29.04.2020 COMBINE forskning och uppföljning av vårblomning. Forskningresan avlysat.

Ansvarig forskare: Kristian Spilling

01.06.2020 - 12.06.2020 Monitoring av Östersjöns bottenfauna (COMBINE 2).

Ansvarig forskare: Henrik Nygård

15.06.2020 - 18.06.2020 HYLYT expedition

Ansvarig forskare: Juha Flinkman

03.08.2020 - 14.08.2020 Hydrografisk och biologisk monitoring av Norra Östersjön (COMBINE 3).

Ansvarig forskare: Pekka Kotilainen (leg1) och Maiju Lehtiniemi (leg2).

31.08.2020 - 04.09.2020 Maameri expedition

Ansvarig forskare: Juha Flinkman

07.09.2020 - 11.09.2020 HYLYT expedition

Ansvarig forskare: Juha Flinkman

22.09.2020 - 06.10.2020 Baltic International Acoustic Survey on herring and sprat (ICES-BIAS_2020).

Ansvarig forskare: Juha Lilja

07.10.2020 - 16.10.2020 Water exchange expedition

Ansvarig forskare: Riikka Hietala

19.10.2020 - 23.10.2020 HYLYT expedition

Ansvarig forskare: Juha Flinkman

Publicerad 19-12-2019 kl. 14.15, uppdaterad 01-02-2021 kl. 10.36

Målgrupp: