30.05.2022 - 10.06.2022 Monitoring av Östersjöns bottenfauna (COMBINE 2).

Namn

COMBINE2 expedition forskningsresan

Program

Monitoring av Östersjöns bottenfauna.

Ansvarig forskare

Henrik Nygård

Ansvarig institut och kollaboration

SYKE och Meteorologiska institutet

Expedetitionsplanen

COMBINE2_2022 (EN)

Expeditionsrapporten

Cruise Report Combine2_2022

 

Publicerad 01-01-2022 kl. 5.45, uppdaterad 02-03-2023 kl. 8.57