30.05.2022 - 10.06.2022 Monitoring av Östersjöns bottenfauna (COMBINE 2).

Namn

COMBINE2 expedition forskningsresan

Program

Monitoring av Östersjöns bottenfauna.

Ansvarig forskare

Henrik Nygård

Ansvarig institut och kollaboration

SYKE och Meteorologiska institutet

Expedetitionsplanen

 

Expeditionsrapporten

 

 

Publicerad 01-01-2022 kl. 5.45, uppdaterad 10-08-2022 kl. 14.04