17.01.2022 - 30.01.2022 Kemiskt-Fysikaliska övervakningen av Östersjön (COMBINE 1).

Namn

COMBINE1

Program

Fysikaliska-kemiskt övervakningen av Östersjön.

Ansvarig forskare

Harri Kankaanpää (leg1) och Pekka Kotilainen (leg2)

Ansvarig institut och kollaboration

SYKE och Meteorologiska institutet

Expeditionsplanen

COMBINE1_Leg1_2022

COMBINE1_Leg2_2022

Expeditionsrapporten

COMBINE1_2022_Cruise_Report

 

Publicerad 01-01-2022 kl. 1.30, uppdaterad 14-09-2022 kl. 13.34