08.08.2022 - 19.08.2022 Hydrografisk och biologisk monitoring av Norra Östersjön (COMBINE 3).

Namn

COMBINE3

Program

Hydrografisk och biologisk monitoring av Norra Östersjön.

Ansvarig forskare

Pekka Kotilainen (leg 1) och Maiju Lehtiniemi (leg 2) .

Ansvarig institut och kollaboration

SYKE och Meteorologiska institutet

Expeditionsplanen

COMBINE3_2022_leg1 (FI)

COMBINE3_2022_Leg2 (FI)

Expeditionsrapporten

 

 

Publicerad 01-01-2022 kl. 8.15, uppdaterad 14-09-2022 kl. 13.56