Forskningsexpeditionerna 2022

17.01.2022 - 30.01.2022 Kemiskt-Fysikaliska övervakningen av Östersjön (COMBINE 1).
Ansvarig forskare: Harri Kankaanpää (leg 1) och Pekka Kotilainen (leg 2)

04.04.2022 - 09.04.2022 CABLE expedition
Ansvarig forskare: Taavi Liblik (EE)

24.04.2022 - 30.04.2022 COMBINE forskning och uppföljning av vårblomning.
Ansvarig forskare: Kristian Spilling

02.05. - 06.05.2022 Maameri expedition
Ansvarig forskare: Hermanni Kaartokallio

30.05.2022 - 10.06.2022 Monitoring av Östersjöns bottenfauna (COMBINE 2).
Ansvarig forskare: Henrik Nygård

08.08.2022 - 19.08.2022 Hydrografisk och biologisk monitoring av Norra Östersjön (COMBINE 3).
Ansvarig forskare: Pekka Kotilainen (leg1) och Maiju Lehtiniemi (leg2).

29.08. - 02.09.2022 VRAK expedition
Ansvarig forskare: Juha Flinkman

05.09. - 10.09.2022 MAAMERI expedition
Ansvarig forskare: Laura Tuomi (FMI)

19.09.2022 - 05.10.2022 Baltic International Acoustic Survey on herring and sprat (ICES-BIAS_2022).
Ansvarig forskare: Juha Lilja (LUKE)

10. - 15.10.2022 CABLE expedition
Ansvarig forskare: Taavi Liblik (EE)

Publicerad 03-01-2022 kl. 12.48, uppdaterad 31-01-2023 kl. 13.16

Målgrupp: