Forskningsfartyget Aranda

Forskningsfartyget Aranda är det tredje fartyget med samma namn i samma uppgift och det fjärde egentliga forskningsfartyget i den finska havsforskningens historia.

Det första fartyget som byggdes för forskningsändamål, S/S Nautilus, var i bruk 1903–1939. Redan före det, i slutet av 1800-talet utfördes marinvetenskapliga observationer med flere olika statliga fartyg. Den moderna Aranda sjösattes i Helsingfors i juni 1989. Fartyget ägs av Finlands miljöcentral och dess hemhamn är Helsingfors.

Åren 2017–2018 gick Aranda genom en grundlig renovering och ombyggning på Rauma Marine Constructions Oy:s varv i Raumo. Fartyget förlängdes med en helt ny sektion i mitten och aktern och akterdäcket byggdes om. Forsknings- och laboratorieverksamheten fick större ytor, och fartygets kraftöverföring moderniserades till diesel-elektriskt. Reparationerna minskade också bullret som fartyget orsakar och fartygets miljöpåverkan. Fartyget kan nu drivas med biodiesel året om. Dess längd är 66,3 m, bredden 13,8 m och bruttoregistervikten 1 969 GT. Forskningspersonalens maxantal är 27 personer.

Aranda är ett modernt isförstärkt forskningsfartyg. Fartyget planerades för forskning huvudsakligen inom Östersjöområdet, men kan i princip sättas in på alla världens hav. Aranda har använts för forskningsexpeditioner bland annat till antarktiska vatten och norra Atlanten. Aranda lämpar sig för mångvetenskaplig havsforskning i biologi, fysik, kemi och maringeologi året om. De välutrustade laboratorieutrymmena och databehandlingssystemet möjliggör analys av proverna och behandling av resultaten redan till havs.

RV Aranda video - YouTube

Det finns undertext på svenska och det kan man välja under inställningar.

Som ett resultat av avancerad automatisering kan Arandas funktioner skötas av en besättning på 12–13 personer. Arandas manöverduglighet har dimensionerats för krävande forskningsarbete och kan med hjälp av DGPS- och DP-system hålla sin position mycket noga på stationerna. Aranda har apparatur för mottagning av satellit- och väderbilder samt en egen mångsidig väderstation. Dricksvatten kan produceras av havsvatten med hjälp av apparatur som tillämpar omvänd osmos. Dessa anläggningar är viktiga med hänsyn till forskning och sjösäkerhet på långa seglatser. För rening av avloppsvatten har fartyget sitt eget biologiska reningsverk. Maskinkraften tillåter iskörning i alla östersjöförhållanden och under tre årstider i polarområden.

 

Publicerad 12-12-2014 kl. 12.00, uppdaterad 26-08-2021 kl. 11.25