18.04.2017 - 25.04.2017 Hydrografisk och biologisk monitoring av Östersjön, Öresund, Kattegatt och Skagerrak.

Namn

SMHI 2017_4

Program

Hydrografisk och biologisk monitoring av Östersjön, Öresund, Kattegatt och Skagerrak.

Ansvarig forskare

Ann-Kerstin Thell

Ansvarig institut och kollaboration

Swedish Meteorological and Hydrological Institute and SYKE

Expeditionsplanen

 

Expeditionsrapporten

http://www.smhi.se/publikationer/2.887

 

 

Publicerad 01-01-2017 kl. 5.00, uppdaterad 10-01-2017 kl. 12.40