17.01.2023 - 30.01.2023 Kemiskt-Fysikaliska övervakningen av Östersjön (COMBINE 1).

Namn

COMBINE1

Program

Fysikaliska-kemiskt övervakningen av Östersjön.

Ansvarig forskare

Harri Kankaanpää (leg1) och Pekka Kotilainen (leg2)

Ansvarig institut och kollaboration

SYKE och Meteorologiska institutet

Expeditionsplanen

Combine1_2023_Leg1

Combine1_2023_Leg2

Expeditionsrapporten

Cruise Report Combine1_2023

 

Publicerad 01-01-2023 kl. 1.30, uppdaterad 20-06-2023 kl. 15.45