16.05.2017 - 23.05.2017 Hydrografisk och biologisk monitoring av Östersjön, Öresund, Kattegatt och Skagerrak.

Namn

SMHI 2017_5

Program

Hydrografisk och biologisk monitoring av Östersjön, Öresund, Kattegatt och Skagerrak.

Ansvarig forskare

Karin Wesslander

Ansvarig institut och kollaboration

Swedish Meteorological and Hydrological Institute och SYKE

Expeditionsplanen

 

Expeditionsrapporten

http://www.smhi.se/publikationer/2.887

 

 

Publicerad 01-01-2017 kl. 7.00, uppdaterad 10-01-2017 kl. 12.54