14.06.2017 - 21.06.2017 Hydrografisk och biologisk monitoring av Östersjön, Öresund, Kattegatt och Skagerrak

Namn

SMHI 2017_6

Program

Hydrografisk och biologisk monitoring av Östersjön, Öresund, Kattegatt och Skagerrak.

Ansvarig forskare

Örjan Bäck

Ansvarig institut och kollaboration

SMHI och SYKE

Expeditionsplanen

 

Expeditionsrapporten

http://www.smhi.se/publikationer/2.887

Publicerad 01-01-2017 kl. 9.00, uppdaterad 10-01-2017 kl. 13.14