09.11.2017 - 16.11.2017 Hydrografisk och biologisk monitoring av Östersjön, Öresund, Kattegatt och Skagerrak.

Namn

SMHI 2017_11

Program

Hydrografisk och biologisk monitoring av Östersjön, Öresund, Kattegatt och Skagerrak.

Ansvarig forskare

Karin Wesslander

Ansvarig institut och kollaboration

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut och SYKE

Expedetitionsplanen

 

Expeditionsrapporten

http://www.smhi.se/publikationer/2.887

Publicerad 01-01-2017 kl. 16.00, uppdaterad 10-01-2017 kl. 13.41

Målgrupp: