09.03.2017 - 15.03.2017 Hydrografisk och biologisk monitoring av Östersjön, Öresund, Kattegatt och Skagerrak.

Namn

SMHI 2017_3

Program

Hydrografisk och biologisk monitoring av Östersjön, Öresund, Kattegatt och Skagerrak.

Ansvarig forskare

Martin Hansson och Karin Wesslander

Ansvarig institut och kollaboration

Swedish Meteorological and Hydrological Institute and SYKE

Expeditionsplanen

 

Expeditionsrapporten

 

 

 

Publicerad 01-01-2017 kl. 4.00, uppdaterad 10-01-2017 kl. 12.31