09.02.2017 - 16.02.2017 Hydrografisk och biologisk monitoring av Östersjön, Öresund, Kattegatt och Skagerrak

Namn

SMHI 2017_2

Program

Hydrografisk och biologisk monitoring av Östersjön, Öresund, Kattegatt och Skagerrak.

Ansvarig forskare

Ann-Kerstin Thell

Ansvarig institut och kollaboration

Swedish Meteorological and Hydrological Institute and SYKE

Expeditionsplanen

 

Expeditionsrapporten

http://www.smhi.se/publikationer/2.887

 

 

 

 

 

Publicerad 01-01-2017 kl. 3.00, uppdaterad 10-01-2017 kl. 12.25