Forskningsfartyget Aranda och forskningsexpeditionerna

 
   

Forskningsfartyget Aranda

Aranda är ett modernt isförstärkt forskningsfartyg. Fartyget planerades för forskning huvudsakligen inom östersjöområdet, men kan i princip sättas in på alla världens hav. Fartyget administreras av Finlands miljöcentral (Syke).

Mer information

Utvecklingschef Juha Flinkman, Finlands miljöcentral (Syke), fornamn.efternamn@syke.fi

Specialplanerare Panu Hänninen, Finlands miljöcentral (Syke), fornamn.efternamn@syke.fi

 

Övervakningsresorna i augusti 2022: Syreproblemen består i Finska viken 01-12-2022
I augusti utredde Finlands miljöcentral situationen för Finlands havsområden. De djupa bottnarna i Finska viken var syrefria och syreläget på kustens djupa bottnar hade försämrats, vilket också återspeglades i förhöjda halter fosfatfosfor och ett minskat antal bottendjur. Skärgårdshavets syre- och bottendjurssituation var klart bättre än i Finska viken.
Läs mer
img
Arandas övervakningsresa: Östersjöns syrehalter på vanlig nivå, men näringsförhållandena har försämrats 18-02-2022
Havsforskningsfartyget Aranda har återvänt från sin årliga vinterövervakningsresa. Under resan undersöktes Finlands havsområdens fysikaliska och kemiska tillstånd samt halter av skadliga ämnen. Under resan observerades det att fosforhalterna i Finlands havsområden har stigit.
Läs mer
Publicerad 11-12-2014 kl. 12.00, uppdaterad 03-01-2023 kl. 7.35