Forskningsfartyget Aranda och forskningsexpeditionerna

 
   

Forskningsfartyget Aranda

Aranda är ett modernt isförstärkt forskningsfartyg. Fartyget planerades för forskning huvudsakligen inom östersjöområdet, men kan i princip sättas in på alla världens hav. Fartyget administreras av Finlands miljöcentral SYKE.

Mer information

Utvecklingschef Juha Flinkman, Finlands miljöcentral SYKE, fornamn.efternamn@syke.fi

Specialplanerare Panu Hänninen, Finlands miljöcentral SYKE, fornamn.efternamn@syke.fi

 

img
Arandas övervakningsresa: Östersjöns syrehalter på vanlig nivå, men näringsförhållandena har försämrats 18-02-2022
Havsforskningsfartyget Aranda har återvänt från sin årliga vinterövervakningsresa. Under resan undersöktes Finlands havsområdens fysikaliska och kemiska tillstånd samt halter av skadliga ämnen. Under resan observerades det att fosforhalterna i Finlands havsområden har stigit.
Läs mer
img
Övervakningsresorna i Östersjön i augusti 2021: Tecken på återhämtning i Finska viken, oroande situation i Bottenhavet 23-09-2021
Enligt övervakningsresorna har Finska viken återhämtat sig efter den försämring som indirekt förorsakades av saltpulserna i Östersjön i mitten av 2010-talet. Väderreglerade vattenströmmar mellan Finska viken och Östersjöns huvudbassäng orsakar variationer i Finska vikens tillstånd, vilket gör det svårt att skilja effekten av utsläppsminskningar. I Bottenhavets djupområden tycks syresituationen försämras ytterligare.
Läs mer

Aranda och forskningsexpeditionerna

17.01.2022 - 30.01.2022 Kemiskt-Fysikaliska övervakningen av Östersjön (COMBINE 1).
Ansvarig forskare: Harri Kankaanpää (leg 1) och Pekka Kotilainen (leg 2)
04.04.2022 - 10.04.2022 CABLE expedition
Ansvarig forskare: Taavi Liblik (EE)
02.05. - 06.05.2022 Maameri expedition
Ansvarig forskare: Hermanni Kaartokallio
08.08.2022 - 19.08.2022 Hydrografisk och biologisk monitoring av Norra Östersjön (COMBINE 3).
Ansvarig forskare: Pekka Kotilainen (leg1) och Maiju Lehtiniemi (leg2).
29.08. - 02.09.2022 VRAK expedition
Ansvarig forskare: Juha Flinkman
05.09. - 10.09.2022 MAAMERI expedition
Ansvarig forskare: Laura Tuomi
10. - 15.10.2022 CABLE expedition
Ansvarig forskare: Taavi Liblik (EE)
Publicerad 11-12-2014 kl. 12.00, uppdaterad 03-01-2022 kl. 12.51