Tillgänglighetsutlåtande för webbtjänsten syke.fi

Uppgjord 22.9.2020
Granskad senast 18.1.2023

Detta utlåtande gäller webbplatsen syke.fi som upprätthålls vid Finlands miljöcentral.

På webbplatsen tillämpas lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Tillgänglighetsläget för närvarande

Webbplatsen syke.fi hänvisar även till flera bakgrundssystem och karttjänster. Projektet för att förnya webbplatsen syke.fi inleds år 2023. Den nya webbplatsen öppnas cirka slutet av 2023. På den förnyade webbplatsen beaktas tillgänglighetskraven.

Finlands miljöcentral (Syke) har utvärderat webbplatsens tillgänglighet tillsammans med systemleverantören med tanke på tillgänglighetskraven på nivå WCAG 2.1 A och AA. Webbplatsen uppfyller vissa krav. Vi har gjort följande förbättringar:

 • Gå till innehållet-länkar har lagts till. De som använder skärmläsningsprogram kan hoppa över alla delar som återkommer på sidorna direkt till början av innehållsdelen.
 • Rörligheten utan mus har förbättrats.
 • Blanketternas inmatningsfält och rubrikernas texter har kombinerats.
 • Textmotsvarigheter har lagts till funktionsknapparna.
 • De som producerar innehåll har fått anvisningar som förbättrar tillgängligheten.
 • Användargränssnittets bakgrundsfärg och texternas kontraster och storlek har förbättrats.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

En del av funktionerna och innehållet på den nuvarande syke.fi kan vi inte uppnå utan betydande ändringsarbeten och kostnader. Att förnya webbplatsen syke.fi och samtidigt förbättra tillgängligheten till den nuvarande webbplatsen med begränsade resurser medför en orimlig belastning för Finlands miljöcentral. Fram till publiceringen av den nya webbplatsen tillämpas undantaget för oproportionell börda enligt artikel 5 i tillgänglighetsdirektivet:

 • Innehållet i textmotsvarigheter till bilder, ikoner, grafer och infografer, kontraster mellan färger och element samt textstorlekar uppfyller inte till alla delar tillgänglighetskraven.
 • Det finns en del brister i markeringen av rubriker, till exempel tomma rubrikdetaljer.
 • Pdf-, Word-, Excel och PowerPoint-filer som publicerats efter 23.9.2018 är inte alla tillgängliga.
 • Filtypen nämns ställvis bristfälligt som en del av länken.
 • I tabellerna saknas rubriktexter, förklaringar och sammandrag.
 • Uppgifterna på kartorna är inte tillgängliga.
 • Länkar som leder från webbplatsen till andra webbplatser innehåller ingen information om att gå till en annan webbplats.
 • Länkarnas texter är inte till alla delar tillräckligt beskrivande.

Följande funktioner är inte tillgängliga eftersom tillgänglighetslagstiftningen inte tillämpas på dem:

 • pdf-, Word-, Excel- och PowerPoint-filer som publicerats före 23.9.2018
 • audio- och videobilagor publicerade före 23.9.2020
 • webbkartor och karttjänster
 • tredje parts innehåll som miljöförvaltningen inte finansierar eller utvecklar och övervakar

Följande separata innehåll finns på webbplatsen:

 • Itämerilaskuri

Kontaktuppgifter och respons om tillgängligheten på webbplatsen syke.fi

Om du vill ha information eller tjänster som inte är tillgängliga på webbplatsen på ett alternativt sätt, skicka ett e-postmeddelande till adressen saavutettavuus@ymparisto.fi.

Finlands miljöcentral (Syke)
Ladugårdsbågen 11
00790 Helsingfors
tfn 0295 252 001

Vid Syke behandlas tillgänglighetsfrågor och -respons i huvudsak av förvaltnings- och kommunikationstjänsterna. Du har rätt att ge oss respons om webbplatsens tillgänglighet. Vi är mycket tacksamma för alla kommentarer, frågor och förbättringsförslag, eftersom vi vill göra våra tjänster så tillgängliga som möjligt. I tillgänglighetsfrågor kan du kontakta oss genom att skicka e-post till adressen saavutettavuus@ymparisto.fi.

Du har även rätt att lämna in en begäran om utredning om webbplatsens tillgänglighet eller en tillgänglighetsklagan till tillsynsmyndigheten om du får ett otillfredsställande svar på din kontakt. Mer information och anvisningar finns på webbplatsen www.tillganglighetskrav.fi/ som upprätthålls av tillsynsmyndigheten.

Publicerad 22-09-2020 kl. 17.25, uppdaterad 18-01-2023 kl. 10.42

Målgrupp: