Verksamhetsställen

Huvudkontor: Campus Vik, D-huset, Helsingfors

Laboratoriecentret, Campus Vik, Kaaritalo, Helsingfors

Havsforskningslaboratorium,
Campus Vik, EE-huset, Helsingfors

 

Mötescentrum, Campus Vik, Ladugårdsbågen 9, Helsingfors

Kontoret i Uleåborg med laboratoriet

 
Publicerad 30-10-2020 kl. 8.14, uppdaterad 17-04-2023 kl. 11.38