Finlands miljöcentrals miljöledningssystem

Finlands miljöcentrals (Syke) verksamhetssystem består av regler som styr Sykes verksamhet, Sykes egna riktlinjer samt verksamhetspraxis med tillhörande instruktioner. Verksamhetssystemet ska stödja det dagliga arbetet samt fungera som ett verktyg för ständig och systematisk utveckling av Sykes verksamhet. Sykes verksamhetssystem dokumenteras i verksamhetshandboken och i de instruktioner som är tillgängliga i Sykes intranät.

Sykes verksamhet har certifierats i enlighet med ISO 9001:2015- och ISO 14 000:2015-standarderna. Verksamhetssystemet omfattar Sykes forsknings-, expert- och miljötjänster, myndighetsuppgifter, laboratorieverksamhet, utbildningsverksamhet, kommunikation och publikationsverksamhet samt interna tjänster. Verksamhetssystemet används på alla Sykes verksamhetsställen.

Mer information

Kvalitetschef Eeva Hartikainen, Finlands miljöcentral
fornamn.efternamn@syke.fi

 

 

Publicerad 15-04-2013 kl. 12.39, uppdaterad 13-03-2023 kl. 10.34