Personal

Vi är cirka 700 engagerade experter som arbetar på Finlands miljöcentral (Syke). Vi värnar om miljön och tillämpar forskning och kunnande över vetenskapsgränserna i våra problemlösningar. Vi söker hela tiden nya vägar till öppet och fördomsfritt samarbete. Vår styrka är arbetsflexibilitet, såsom möjligheten till distansarbete.

© Universum Finland

Syke är en populär arbetsgivare bland yrkesverksamma och studenter

Sykes arbetsgivarbild är god bland både yrkesverksamma och studenter inom Naturvetenskap. I Universums internationella talangundersökning kom Syke på andra plats i både proffsundersökningen och studentundersökningen 2023. Syke har behållit den hedervärda andraplatsen i flera år.

© Universum Finland

 

Publicerad 29-04-2013 kl. 8.59, uppdaterad 19-09-2023 kl. 12.31