Jämställdhet och jämlikhet

© Riku Lumiaro

Finlands miljöcentrals (Syke) mål är att vara en organisation där det är bra för alla att arbeta och där ingen diskrimineras på grund av till exempel kön, ursprung, religion, sexuell läggning eller någon annan anledning. Våra anställda är vår viktigaste resurs och vi vill att det syns i allt vi gör. Det behövs olika slags människor, synvinklar och kunnande för att bygga ett hållbart samhälle. Endast på det sättet kan vi producera forskning och experttjänster ur insiktsfulla synvinklar.

I rekrytering sökes bara det essentiella

I rekrytering förutsätts inte utmärkta kunskaper i finska om det inte är nödvändigt för att arbeta eller för att utföra arbetet framgångsrikt. Vi uppmuntrar kvinnor för att söka ledande befattningar, krävande expert- och forskningspositioner och projektledningspositioner. Jobbannonser formuleras på ett sådant sätt att de inte gynnar eller diskriminerar sökande enligt kön och att arbetssökande som representerar olika grupper blir intresserade av att arbeta i Finlands miljöcentral. I anställningsintervjuer används det intervjuare av olika kön när det är möjligt.

Arbete och personal – arbetstillfredsställelse i Finlands miljöcentral är på en hög nivå

Anställda i Finlands miljöcentral (Syke) uppmuntras att delta i planering, utveckling och beslutsfattande av verksamheten. På våren 2021 fick personal påverka genom att ge idéer till en ny strategi av organisationen. Vi respekterar språklig och kulturell jämställdhet och söker sätt att anpassa arbetsförhållandena till Europeiska unionens tillgänglighetsdirektiv. Personal på olika ställen tas hänsyn till i verksamhet. Väsentlig information översätts till engelska. Målet är att fördela arbetsuppgifter jämnt. Situationen av tillfälliga arbetare betraktas två gånger per år.

Publicerad 24-06-2021 kl. 13.56, uppdaterad 19-01-2023 kl. 14.28
Målgrupp: