Arbetsplatser

Är du en naturvetare som har sociala nätverk och språkkunskap? Eller en diplomingenjör som är van vid projektarbete? Söker du ett meningsfullt jobb?

Varför ska man arbeta på Finlands miljöcentral?

Arbetsmöjligheterna vid Finlands miljöcentral.

Ur den arbetssökandes perspektiv är arbetets innehåll vår konkurrensfördel. Vårt arbete är långsiktigt och kommer samhället till nytta på bred front. Som en internationell forskningsorganisation erbjuder vi även våra anställda tillgång till en utvecklad forskningsinfrastruktur och möjligheter till utbildning och vidareutveckling vid sidan av arbetet. Vi stödjer våra anställda i fråga om flexibilitet i arbetslivet och erbjuder möjlighet till distansarbete.

Vilken kompetens behöver Finlands miljöcentral?

Vi behöver miljöexperter inom många olika utbildningsområden, från tekniska utbildningar till bio- och miljövetenskapliga, andra naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga utbildningar. Vi värdesätter i synnerhet en högre högskoleexamen eller en doktorsexamen. Utöver sakkunskaperna är det inom vårt arbete viktigt med kunskaper i bland annat metoder, datasystem, kommunikation och upphandling. Vi värdesätter även problemlösningsförmåga och att man kan arbeta i en internationell miljö.

Vilka slags tjänster erbjuder ni?

Vi har flera rekryteringar varje år. Många av uppgifterna hör samman med projekt som finansieras externt. 

Hur söker man en tjänst hos Finlands miljöcentral?

Vid extern rekrytering använder vi i regel statens gemensamma elektroniska rekryteringssystem  www.valtiolle.fi. Det bästa sättet att hålla sig uppdaterad om rekryteringar är att använda den s.k. platsvakten. När det publiceras en annons för en lämplig tjänst kan den arbetssökande komplettera sin öppna ansökan som finns i systemet för att söka den lediga tjänsten.

Hur ansöker man om praktikplats hos Finlands miljöcentral?

Varje år har vi ett tiotal studenter från olika utbildningsområden som arbetar hos oss som praktikanter.   På så sätt erbjuder vi dem möjlighet att få insyn i uppgifterna vid en sakkunniginrättning inom miljöområdet.

Universitetsstuderande rekryteras till Finlands miljöcentral i huvudsak via praktiksystemet för universitetsstuderande. I december skickar enheterna vid Finlands miljöcentral erbjudande om praktikplatser direkt till de universitet som de önskar praktikanter från till nästa år. Platserna kan sökas via universitetens anmälningskanaler.

För studerande vid yrkeshögskolor finns det inget motsvarande centraliserat system, utan man får skicka en fritt formulerad ansökan om en praktikplats direkt till Finlands miljöcentral. Även universitetsstuderande kan skicka en ansökan om praktikplats direkt till Finlands miljöcentral trots det tidigare nämnda praktiksystemet.
När vi väljer praktikanter ger vi företräde till sökande som är berättigade praktikstöd från läroinrättningen.

 

Publicerad 25-04-2013 kl. 16.15, uppdaterad 28-04-2023 kl. 12.30
Ämne: