Strategi

Finlands miljöcentrals (Syke) strategi för åren 2021-2025 består av vision, uppdrag, värderingar, mål och tillvägagångssätt, vilka styr all vår verksamhet.

Vision 2030

Hållbarhetsomställning!

Uppdrag

Syke påverkar byggandet av ett hållbart samhälle genom forskning, information och tjänster.

 

 

Värderingar

 • Globalt ansvar och naturens egenvärde
 • Etik, gemenskap, rättvisa och jämlikhet
 • Mod att lyckas och misslyckas
 • Inspiration och kreativitet att pröva nytt

Effektfulla mål

 1. Bekämpning av och anpassning till klimatförändringen
 2. Övergång till en hållbar cirkulär ekonomi och bioekonomi
 3. Stadsregionerna till föregångare inom hållbarhet
 4. Från naturförlust till naturens återhämtning, naturbaserade lösningar
 5. Nya metoder för att uppnå god status på och hållbar användning av hav och vatten

Möjliggörande mål

 1. Föregångare i utvecklingen av värdekedjan för miljöinformation
 2. Strategisk ledning, effektiva stödtjänster och högklassig verksamhet
 3. Mångsidig ekonomisk grund, proaktiv förvaltning
 4. Personalens välbefinnande, internationalisering och kunnande
 5. Effektiv och konstruktiv kommunikation

Vårt sätt att agera

 • Vi följer principerna om öppen information och vetenskap.
 • Vi ökar förståelse samt utvecklar lösningar i samarbete och nätverk, nationellt och internationellt.
 • Vi granskar systemen som helheter och beaktar mångfalden av deras kopplingar.
 • Vi tar med framförhållande hand om vårt kunnande, förbättrar ständigt vår verksamhet och hanterar de risker som är förknippade med den.
 • Vi är föregångare i utvecklingen och tillämpningen av digitaliseringens möjligheter och nya forskningsmetoder.
 • Vi minimerar miljöpåverkan i vår verksamhet.

Mer information

Publicerad 13-10-2022 kl. 13.15, uppdaterad 12-04-2023 kl. 14.28
Ämne: